51. seminar za vzgojitelje dijaških domov iz zamejstva in Slovenije

Dvodnevno izobraževanje, 51. seminar vzgojiteljev dijaških domov iz zamejstva in Slovenije z naslovom “Vzgojitelj kot most in opora” v organizaciji Zavoda RS za šolstvo in Skupnosti dijaških domov Slovenije je potekalo 21. in 28. novembra 2020, tokrat zaradi epidemioloških razmer na daljavo, v spletnem okolju Arnes Zoom.

S tem dogodkom smo ohranili dolgoletno tradicijo srečevanja strokovnih delavcev slovenskih dijaških domov iz zamejstva in matične domovine. Srečevanja so priložnost za strokovno rast in krepitev povezanosti med domovi iz zamejstva in Slovenije. Dosegli smo cilje, uresničili namene, želje, zaradi katerih smo vztrajali, da srečanje izvedemo.

Tokratni seminar si bomo zapomnili po kvalitetni vsebini, kreativnemu in povezovalnemu odzivu udeležencev in tudi po številčni udeležbi, saj se ga je udeležilo kar 80 vzgojiteljev in ravnateljev iz Trsta, Celovca in matične domovine. Številčen odziv je še dodatna podkrepitev prepričanju, da je treba s strokovnimi druženji nadaljevati.

V uvodnem delu srečanja so spregovorili direktor ZRSŠ dr. Vinko Logaj, predsednik Skupnosti dijaških domov Slovenije Dragan Kojić, sekretar Urada za razvoj in kakovost izobraževanja v zamejstvu na MIZŠ Roman Gruden in državni sekretar Oddelka za Slovence po svetu Dejan Valentinčič. Udeležence so nagovorili tudi predsednica Društva vzgojiteljev dijaških domov Slovenije Saša Jerman Šterk, predstojnica OE ZRSŠ Koper Alica Prinčič Röhler in svetovalka ZRSŠ za zamejsko šolstvo Andreja Duhovnik-Antoni. Program je povezovala in koordinirala svetovalka ZRSŠ za dijaške domove Olga Jazbinšek.

V osrednjem delu izobraževanja so sledila predavanja in delavnice: 21. 11. 2020 Ustrezna komunikacija – vzgojiteljev most do mladih in 28. 11. 2020 Vzgojitelj, opora in kažipot ob poti mladostnikovega razvoja mimo pasti sodobnega časa, ki sta jih vodila predavatelja Jaka Kovač in Nevenka Nakrst.

O predavateljih:

Nevenka Nakrst je  univ dipl. psihologinja, specialistka TA, psihoterapevtka in strokovnjakinja z dolgoletnimi izkušnjami, ki je opravila mednarodni študij psihoterapije pri Evropski zvezi za Transakcijsko analizo (EATA) v Berlinu. Pod okriljem univerze Alma Mater Europea je leta 2016, v okviru Projekta ZORA, zaključila enoletni podiplomski študij Avtizma. Pod mentorstvom Alana Penna iz Irlen klinike v Londonu je postala Certicificirana presojevalka za skotopični sindrom. Aktivno dela na področju Avtizma, družinske in mladinske psihoterapije in izvaja različna izobraževanja s področja psihologije.

Jaka Kovač je trener neformalnega izobraževanja, facilitator in mladinski delavec, trener nenasilne komunikacije po Marshallu Rosenbergu.  V okviru Slovenske filantropije je od leta 2005 odvodil preko 400 usposabljanj na teme kot so komunikacija in reševanje konfliktov, skupinska dinamika, medkulturni dialog, mentorstvo, medgeneracijsko sodelovanje, participativno, vodenje skupin, integracija beguncev, mladinsko delo… Je aktiven član Društva moderatorjev Slovenije in mednarodnega gibanja “Art of hosting conversations that matter”, s katerimi v slovenski prostor prinaša inovativne metode skupinskih procesov. Kot trener pogosto vodi tudi mednarodne treninge znotraj programa Erasmus+.

Udeleženci so izrazili zadovoljstvo in upanje, da bomo nadaljevali s sodelovanjem in povezovanjem, seveda, če bo le mogoče, v živo, z neposrednimi in osebnimi stiki.