5. oktober – svetovni dan učiteljev

Spoštovane vzgojiteljice, vzgojitelji, učiteljice in učitelji!

Na Zavodu RS za šolstvo obeležujemo praznik učiteljev z zavedanjem, da je pri uresničevanju enakih možnosti ter ustvarjanju pogojev za varno in spodbudno učno okolje otrok ter mladostnikov pomemben slehernih vzgojitelj oziroma učitelj. Družba pa ima v vsakem obdobju določena pričakovanja, ki so povezana z napredkom in razvojem. 

Zavedajoč se vašega pomena in doprinosa v procesu vzgoje in izobraževanja vam spoštovane vzgojiteljice, vzgojitelji, učiteljice in učitelji iskreno čestitamo ob svetovnem dnevu učiteljev.


Dan učiteljev je svetovni praznik, ki ga praznuje več kot 100 držav. Nekatere države učiteljski praznik na različne dneve v letu praznujejo že sto let, za mednarodni dan pa ga je ustoličil UNESCO leta 1993.

Ob zavzemanju za večje spoštovanje učiteljevega dela, njegovo boljše nagrajevanje ter ustvarjanju boljših učnih pogojev za učitelje in učence pa UNESCO nagovarja učitelje tudi k večji strokovnosti, prepričljivejšemu nastopanju in sprejemanju družbene odgovornosti, ki jo imajo v okviru svojega poklica in tudi poslanstva. Praznik je bil razglašen tudi zato, da bi učitelje oprl pri razklepanju ideoloških, političnih in neznanstvenih spon ter tabujev.

Učitelji so ključni motor vzgoje in izobraževanja. Brez njih nobeni dobri nameni, zamisli in rešitve ne morejo vzkliti.


V šolskem oz. študijskem letu 2021/22 je bilo v vrtcih zaposlenih 12.486 vzgojiteljic in vzgojiteljev, v osnovnih šolah 22.795 učiteljic in učiteljev, v srednjih šolah 7.470 profesoric in profesorjev ter v višješolskih in visokošolskih ustanovah 5.540 strokovnih delavk in delavcev. (SURS)