Poletna šola

Poletna šola slovenščine za otroke in mladostnike je organizirana oblika učenja jezika in spoznavanja kulture, namenjena mladim slovenskega porekla, ki živijo v tujini.

Šolo sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, organizirata pa jo Zavod RS za šolstvo in Center šolskih in obšolskih dejavnosti.

V dopoldanskem času se udeleženci učijo slovenščino, ob popoldnevih in med vikendom pa zanje organiziramo ustvarjalne, športne in druge družabne dejavnosti, ob katerih spoznavajo značilnosti Slovenije in njenih regij. Šolo pričnemo z uvodnim srečanjem za udeležence in njihove starše, zaključimo pa s kulturnim programom in podelitvijo potrdil udeležencem.

Ministrstvo sofinancira tudi druge šole ali tabore slovenskega jezika in kulture, ki jih obiskujejo potomci Slovencev po svetu:

  • Mladinsko poletno šolo Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik
  • Poletno šolo Halo, tukaj slovenski Mediteran Univerze na Primorskem
  • Ustvarjalni tabor Slovenščina malo drugače v organizaciji Slovenske izseljenske matice in CŠOD

Poletno šolo slovenščine v letu 2022 smo organizirali na daljavo, od 24. do 29. julija 2022. Šole se je udeležilo 28 mladih iz 14. držav (Evropa, čezoceanske države).

Kontakti

Utrinki s poletnih šol: