Poletna šola

Poletna šola slovenščine za otroke in mladostnike je organizirana oblika učenja jezika in spoznavanja kulture, namenjena mladim slovenskega porekla, ki živijo v tujini.

Šolo sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, organizirata pa jo Zavod RS za šolstvo in Center šolskih in obšolskih dejavnosti.

V dopoldanskem času se udeleženci učijo slovenščino, ob popoldnevih in med vikendom pa zanje organiziramo ustvarjalne, športne in druge družabne dejavnosti, ob katerih spoznavajo značilnosti Slovenije in njenih regij. Šolo pričnemo z uvodnim srečanjem za udeležence in njihove starše, zaključimo pa s kulturnim programom in podelitvijo potrdil udeležencem.

Ministrstvo sofinancira tudi druge šole ali tabore slovenskega jezika in kulture, ki jih obiskujejo potomci Slovencev po svetu:

  • Mladinsko poletno šolo Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik
  • Poletno šolo Halo, tukaj slovenski Mediteran Univerze na Primorskem
  • Ustvarjalni tabor Slovenščina malo drugače v organizaciji Slovenske izseljenske matice in CŠOD

Poletna šola slovenščine 2021

Poletna šola slovenščine na daljavo v organizaciji Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) in Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ) v letu 2021: 

Center šolskih in obšolskih dejavnosti in Zavod RS za šolstvo sta v času od 25. do 31. 7. 2021 v spletnem orodju ZOOM organizirala Poletno šolo slovenščine za otroke in mladostnike slovenskega porekla iz tujine. Pokrovitelj in financer šole je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.

Prijavna dokumentacija:

Kontakti

Utrinki s poletnih šol:

Utrinki s poletne šole 2019

Utrinki s poletne šole 2018

Z zavzetostjo do znanja slovenščine v 14 dneh (Moja Slovenija, jesen 2015)

Ko mlada Anglež in Srb kramljata po slovensko (Primorske novice 2014)

S sorodniki bi se radi pogovarjali slovensko (Dnevnik 2014)

Prva poletna šola v organizaciji ZRSŠ in CŠOD (julij 2012)