Poletna šola

Poletna šola slovenščine za otroke in mladostnike je organizirana oblika učenja jezika in spoznavanja kulture, namenjena mladim slovenskega porekla, ki živijo v tujini.

Šolo sofinancira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, organizirata pa jo Zavod RS za šolstvo in Center šolskih in obšolskih dejavnosti.

Ministrstvo sofinancira tudi druge šole ali tabore slovenskega jezika in kulture, ki jih obiskujejo potomci Slovencev po svetu:

  • Mladinsko poletno šolo Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik
  • Poletno šolo Halo, tukaj slovenski Mediteran Univerze na Primorskem
  • Ustvarjalni tabor Slovenščina malo drugače v organizaciji Slovenske izseljenske matice in CŠOD

Poletna šola slovenščine v letu 2023


Center šolskih in obšolskih dejavnosti in Zavod RS za šolstvo bosta v času od 30. 7. do 6. 8. 2023 v domu Soča v Tolminu organizirala poletno šolo slovenščine, ki je namenjena otrokom in mladostnikom slovenskega porekla iz tujine (starost 10-14 let). V dopoldanskem času se mladi v različnih skupinah učijo slovenščino, ob popoldnevih pa se udeležujejo ustvarjalnih, športnih in družabnih dejavnosti, se med seboj povezujejo in spoznavajo značilnosti Slovenije in njenih regij.  

Pokrovitelj in financer poletne šole je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje RS.

Rok za prijavo je 10. 5. 2023, povezava na e-prijavnico: https://forms.office.com/r/TgqQmvRJ4B

Prijavna dokumentacija:


Kontakti

Utrinki s poletnih šol: