domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Novice in obvestila

 

Ustavimo spletno nasilje nad ženskami in dekleti

Ljubljana, 15.04.2019

V okviru projekta OdKlikni! Ustavimo Spletno nasilje nad ženskami in dekleti objavljamo informacijo o brezplačnem izobraževanju za učitelje, učiteljice, ravnateljice, ravnatelje, šolske svetovalne delavke in delavce, socialne delavce in delavke ter predstavnice in predstavnike nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z mladimi. Cilj izobraževanja je povečanje občutljivosti in krepitev znanja za uspešno preprečevanje in zaščito pred […]


Iz tebe ne bo nikoli nič!

Ljubljana, 12.04.2019

Stavek, ki ga učitelji nikoli ne bi smeli izreči! S to zaobljubo smo odprli 4. srečanje razvojnih timov treh slovenskih srednjih šol (Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Novo mesto in Srednja tehniška šola Šolski center Kranj), ki smo se v  razvojni nalogi Formativno spremljanje v podporo […]


Poletna šola slovenščine v letu 2019

Ljubljana, 10.04.2019

Center šolskih in obšolskih dejavnosti bo v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo v času od 28. julija do 9. avgusta 2019, v domu CŠOD Soča v Tolminu organiziral poletno šolo slovenščine, ki je namenjena otrokom in mladostnikom slovenskega porekla iz tujine. V dopoldanskem času se mladi v različnih skupinah učijo slovenščino, ob popoldnevih […]


Posvet za slovenske ravnatelje v Italiji

Ljubljana, 09.04.2019

Slovenski ravnatelji iz Italije so se srečali na XVI. posvetu in po ustaljeni praksi za svoje strokovno srečanje predlagali  vsebine, za katere menijo, da bi jim ne glede na drugačna šolska ustroja v Italiji in Sloveniji lahko nudile nove strokovne poglede in primere dobre šolska prakse, kar bi lahko uvedli v delo na svojih šolah. […]


Posvet za šolske svetovalne delavke

Ljubljana, 08.04.2019

Na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana je potekal posvet za šolske svetovalne delavke in delavce z naslovom 20. prispevki strok za svetovalno delo v praksi s podnaslovom “Razvoj čustvene inteligentnosti – Izziv sodobnega vrtca in šole”. Posveta se je udeležilo blizu 200 svetovalnih delavk, ki so v dopoldanskem času z zanimanjem prisluhnile plenarnemu predavanju […]


11. Kulturni bazar

Ljubljana, 04.04.2019

V Cankarjevem domu v Ljubljani je potekal 11. Kulturni bazar, namenjen delavcem v vzgoji in izobraževanju ter kulturi kot tudi delavcem z drugih področij ter študentom. Strokovnega usposabljanja, ki temelji na medresorskem sodelovanju, se je udeležilo več kot 1.000 udeležencev, pri njegovi izvedbi pa sodeluje 300 kulturnih organizacij ter številni samostojni kulturni ustvarjalci. Osrednji temi […]


Aprilski eNovičnik

Ljubljana, 01.04.2019

V aprilskem eNovičniku preberite aktualna obvestila za vrtce, osnovne in srednje šole ter dijaške domove, kjer je objavljen tudi seznam brezplačnih usposabljanj strokovnih delavcev v okviru vsebine »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022«. V Založbi ZRSŠ tudi v mesecu aprilu poteka vsakoletna akcija nakupa strokovne […]


Srečanje mednarodnega projekta PROMISE

Ljubljana, 30.03.2019

Od 27. do 29. marca 2019 smo na Zavodu RS za šolstvo gostili srečanje mednarodnega projekta PROMISE, ki poteka v okviru Erasmus+. Udeležili so se ga partnerji iz Anglije, Škotske, Nizozemske, Nemčije in Madžarske. Kako vidijo trenutno situacijo v Evropi in naš projekt, lahko preberete v blogu dr. Rachel Lofthouse in dr. Mhairi Beaton iz […]


Za kakovost podpore otrokom s posebnimi potrebami

Ljubljana, 29.03.2019

V Portorožu je potekalo 29. strokovno srečanje vodilnih in vodstvenih delavcev na področju vzgoje, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami z naslovom “Izzivi vodenja na področju vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v luči kakovosti vzgoje in izobraževanja”. Na srečanju so sodelovali strokovnjaki, ki se ukvarjajo z vodenjem za […]


Formativno spremljanje na področju posebnih potreb

Ljubljana, 28.03.2019

V Portorožu so potekali XXVII. izobraževalni dnevi z osrednjo temo Kakovost življenja oseb s posebnimi potrebami – zanje, o njih, z njimi v organizaciji Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, Skupnosti organizacij za usposabljanje Slovenije v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo. Mag. Cvetka Bizjak je udeležencem predavala na temo “Uspešno samouravnavanje neprijetnih čustev […]