domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Novice in obvestila

 

Kulturni bazar 2020

Ljubljana, 07.10.2020

Kulturni bazar je medresorski nacionalni projekt kulturno-umetnostne vzgoje, ki ga organiziramo že dvanajsto leto. Čeprav je bil prvotno načrtovan 9. aprila, je v Cankarjevem domu za strokovno javnost odprl svoja vrata danes, 6. oktobra 2020. Skladno z Odlokom o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji, ki dopušča zbiranje […]


Strokovni posvet Korona in vrtec

Ljubljana, 01.10.2020

V Centru za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom na Pedagoškem inštitutu načrtujejo izvedbo strokovnega posveta Korona in vrtec, z namenom iskanja odgovorov na izzive, s katerimi so bili v vrtcih soočeni, in z namenom refleksije praks, ki so v vrtcih uporabili v času bolezni Covid-19. Strokovni in vodstveni delavci bodo tako med seboj […]


Javni natečaj za idejno zasnovo prostora in opreme učilnice

Ljubljana, 29.09.2020

Zavod Republike Slovenije za šolstvo objavlja odprti, anonimni, enostopenjski idejni natečaj za izbiro strokovno najprimernejših rešitev za prostor in opremo šolske učilnice, s katerim bomo izbrali najboljšo inovativno arhitekturno rešitev za sodobno in fleksibilno “šolsko učilnico prihodnosti”, ki bo zasnovana kot inovativno učno okolje in bo v celoti vključevala potencial informacijsko komunikacijske tehnologije za inovativne […]


Posnetki krajših usposabljanj (e-urice) za strokovne delavce

Ljubljana, 28.09.2020

Posnetki krajših usposabljanja ponujajo uporabne primere za pripravo in izvedbo pouka na daljavo. Izbrane teme e-uric izhajajo iz konkretnih potreb strokovnih delavcev in so usmerjene v pristope pouka na daljavo. Ogled posnetka bo gledalcem prikazal neposredno izkušnjo izobraževanja na daljavo (učitelji kot učenci) ter priložnost, da se ob razlagi in demonstraciji predavateljev učijo. Vizualne predstavitve […]


Teden umetnosti

Ljubljana, 25.09.2020

Dnevi hitro tečejo, tu je že jesen in šole se v trenutnih razmerah spopadajo s številnimi izzivi, da bi zagotovile kakovostno izobraževanje. Zdaj je še toliko bolj pomembno najti prave poti do umetnosti, ki spodbuja ustvarjalnost ter zdrav razvoj otroka in mladostnika. V organizaciji UNESCO posvetijo vsako leto teden, ki je namenjen ozaveščanju pomena umetnosti […]


Praznovanje evropskega dneva jezikov

Ljubljana, 23.09.2020

Svet Evrope je 26. september določil za evropski dan jezikov. Ta dan je zato vsako leto namenjen osveščanju o bogati kulturni in jezikovni različnosti v Evropi ter o pomenu učenja jezikov za utrjevanje načel strpnosti in medsebojnega razumevanja. Osrednja prireditev je potekala v Orehovem gaju v Ljubljani. –> Posnetek Cilj evropskega dneva jezikov, ki ga obeležujemo od leta […]


Mednarodni dan ozaveščenosti o izgubah hrane in odpadni hrani

Ljubljana, 22.09.2020

Generalna skupščina Združenih narodov je na predlog Argentine in s podporo Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) razglasila 29. september za Mednarodni dan ozaveščenosti o izgubah hrane in odpadni hrani, ki ga bomo letos obeležili prvič. Združeni narodi in Evropska komisija pozivata in vabita vse države članice, da na ta dan posvetimo pozornost […]


Na posvetu o vključujočem, varnem in spodbudnem šolskem prostoru

Ljubljana, 14.09.2020

Na posvetu “Vrednote družbe znanja: vključujoč, varen in spodbuden šolski prostor” v organizaciji Inštituta za razvoj vključujoče družbe in v soorganizaciji Inšpektorata RS za šolstvo in šport ter Zavoda RS za šolstvo, ki je potekal v Hiši EU v Ljubljani so sodelujoči izpostavili pomen vključujočega, varnega in spodbudnega izobraževalnega okolja. “Znanje se nenehno razvija in […]


Izvajanje kulturno-umetnostne vzgoje v šolskem letu 2020/21

Ljubljana, 14.09.2020

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za kulturo in Zavod RS za šolstvo smo na podlagi modelov in priporočil, predstavljenih v publikaciji Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19, za izvajanje kulturno-umetnostne vzgoje v vzgojno-izobraževalnih zavodih po modelu B pripravili dodatna priporočila in pojasnila. Vsi skupaj želimo tudi sedaj otrokom in […]


Svetovalke za matematiko delijo 3 modele za pouk na daljavo

Ljubljana, 10.09.2020

Osrednji del študijskega srečanja skupine učiteljev matematike srednjih šol je bil namenjen pregledu usvajanja ciljev učnih sklopov enačb in neenačb. Izvedbeni modeli za učne sklope eksponentna, logaritemska in trigonometrijska enačba in neenačba, ki smo jih pripravile svetovalke predmetne skupine za matematiko Zavoda RS za šolstvo in so bili na študijskem srečanju tudi predstavljeni, so nastali […]