domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Novice in obvestila

 

Vabilo na usposabljanje Stiki med jeziki

Ljubljana, 28.10.2015

Vabimo učitelje vseh predmetov, ki jih zanima večjezično in medkulturno izobraževanje, da se udeležijo enodnevnega usposabljanja Stiki med jeziki, ki bo 4. decembra 2015 v veliki dvorani na MIZŠ v Ljubljani.


Dodatni termini e-seminarjev iz ponudbe ABC e-šole

Ljubljana, 23.10.2015

V okviru programa Spodbudno učno okolje za zagotavljanje enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju (sklop ABC e-šola) smo zaradi povpraševanja in zanimanja učiteljev in vzgojiteljev v mesecu novembru razpisali dodatne termine za izvedbo naslednjih e-seminarjev: Kaj delam in kaj za to izberem? – K1 Izdelava in uporaba e-gradiv pri pouku zgodovine? – K3 Optimalno načrtovanje […]


Razstava »Beseda v sliki, slika v besedi«

Ljubljana, 22.10.2015

Avgusta 2015 smo na ZRSŠ – OE Nova Gorica odprli razstavo »BESEDA V SLIKI, SLIKA V BESEDI«, s katero se predstavlja Vrtec Ajdovščina. Razstava je le eden od rezultatov projektnega dela v oddelku vzgojiteljice Nadje Likar in pom. vzgojiteljice Tajane Vitković v okviru projekta ZRSŠ na temo »SPODBUJANJE PORAJAJOČE SE PISMENOSTI V VRTCU«. Z Oddelkom […]


Kompetence za demokratično kulturo in medkulturni dialog

Ljubljana, 21.10.2015

V okviru projekta Sveta Evrope z naslovom »Kompetence za demokratično kulturo in medkulturni dialog« (CDCID) nastaja referenčni okvir z opisi kompetenc, ki jih potrebuje otrok / učenec / dijak / študent za razvoj demokratične kulture in medkulturnega dialoga v okolju, kjer živi. Vse strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, od vrtca do fakultete, vabimo k […]


Zaključno srečanje projekta KEPASS

Ljubljana, 16.10.2015

V ponedeljek, 19. 10. 2015, bo potekalo zaključno srečanje projektnih partnerjev in učiteljev sodelujočih šol z naslovom Workshop for teachers of the accredited schools. Projekt KEPASS je dijakom iz šestih držav omogočil trimesečno bivanje in obiskovanje pouka v šoli partnerske države. Na srečanju bomo razpravljali o primerljivosti izobraževalnih programov, načinu ocenjevanja doseženih kompetenc in o […]


Lingua e cultura italiana – Seminar italij. jezika in kulture

Ljubljana, 15.10.2015

Od ponedeljka 26. 10. 2015 do srede 28. 10. 2015 bo v Kopru in Izoli potekal 53. Seminar italijanskega jezika in kulture. Seminar se izvaja v sodelovanju z Generalnim Konzulatom Republike Italije v Kopru, Italijansko Unijo in Ljudsko Univerzo Trst v okviru bilateralnih sporazumov med Republiko Italijo in Republiko Slovenijo. Seminar je namenjen učiteljem šol […]


Program Spodbudno učno okolje – začeli smo

Ljubljana, 15.10.2015

Program Spodbudno učno okolje za zagotavljanje enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju je začel z aktivnostmi. V sredo, 14. 10. 2015 je v Kranju potekalo srečanje izvajalcev brezplačnih izobraževanj (ABC e-šola, sklop B). Izziv ABC e-šole bo tudi najti način za posodobitev seminarjev in delavnic za preverjanje znanja in učenja ter za delo z učenci […]


Poskusno Cankarjevo tekmovanje za 1. razred – vabilo

Ljubljana, 13.10.2015

Kdaj? 6. 4. 2016 Kaj bomo brali? Ela Peroci: Muca Copatarica Cankarjevo v 1. razredu – Vabilo k sodelovanju in splošna priporočila Muca Copatarica – Priporočila 1 Muca Copatarica – Priporočila 2 Natančna navodila za izvedbo tekmovanja in spletni naslov za prijavo bomo objavili naknadno. Več o tekmovanju slovenščine za Cankarjevo priznanje>>


Tržnica znanja v Ajdovščini

Ljubljana, 13.10.2015

Osnovna šola Šturje Ajdovščina ponuja na področju izobraževanja TRŽNICO ZNANJA, ki temelji na izmenjavi idej, izkušenj in refleksij lastne prakse. Svoja vrata vam skupaj z Zavodom RS za šolstvo odpira v sredo, 4. novembra 2015, od 8.00 do 14.00. 


Evropski teden ozaveščanja o specifičnih učnih težavah

Ljubljana, 13.10.2015

Društvo Bravo je društvo, katerega glavni namen je pomagati otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami s tem, da nudi oporo staršem, učiteljem in svetovalnim delavcem. Ena izmed nalog društva je izdajanje publikacij, s pomočjo katerih lahko tako starši kot strokovni delavci pridobijo znanje in veščine za prepoznavanje in premagovanje specifičnih učnih težav pri otrocih […]