domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Novice in obvestila

 

Poletni eNovičnik 2019

Ljubljana, 27.06.2019

V poletnem eNovičniku si lahko preberete aktualna obvestila ter si ogledate novosti v Založbi ZRSŠ, kjer predstavljamo podrobnejšo vsebino aktualnih novih revij. Ob tem vas vljudno vabimo na 5. konferenco ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji,  ki bo  v sredo, 21. avgusta 2019,  v Kongresnem centru  Brdo pri Kranju, Predoslje 39, 4000 Kranj. Želimo vam prijetne počitnice.


Navidezna, obogatena in mešana resničnost kot učno okolje?

Ljubljana, 21.06.2019

Na šolskem centru Celje, Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije je skupina svetovalcev z ZRSŠ in CPI  na delovnem srečanju s pomočjo učitelja Alena Pavšarja iskala odgovore na vprašanja: kaj je to navidezna (VR = Virtual Reality), obogatena (AR = Augmented Reality) in mešana resničnost (MR = Merged Reality) kje je potencial  VR in […]


Uvajanje ITS v šolsko prakso v letu 2019/2020

Ljubljana, 20.06.2019

V skladu s sklepom SSSI (184. seja 1.6.2017), imajo gimnazije in srednje šole, ki izvajajo izobraževalni program Gimnazija, možnost izvajati programski element z imenom interdisciplinarni tematski sklop (ITS). ITS je vsebinsko zaokrožena celota, s katero se uresničujejo in poglabljajo medsebojno povezani cilji raznih disciplin in/ali predmetov (najmanj treh). Dosedanja praksa izvajanja ITS je pokazala, da […]


Vabilo k izpolnitvi ankete

Ljubljana, 20.06.2019

Spoštovane učiteljice in učitelji, na Zavodu  RS za šolstvo pripravljamo presojo učnih načrtov (UN) posameznih predmetov glede na aktualnost učnih ciljev in vsebin, uresničljivost ciljev, ustreznost zapisov ter umeščenost znanja po vertikali. Izvedbo smo zasnovali v treh korakih: pridobivanje mnenj učiteljev s pomočjo ankete, ciljna razprava o posameznih elementih UN v študijskih skupinah in presoja […]


Podobe Prekmurja

Ljubljana, 18.06.2019

Danes je v Fužinskem gradu v Ljubljani potekala zaključna prireditev ob natečaju »Podobe Prekmurja«, ki smo ga na Zavodu RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport razpisali za učence osnovnih šol in dijake srednjih šol iz slovenskega kulturnega prostora. Na natečaj se je odzvalo 7 šol z 11-imi nalogami ter […]


Nacionalna usmeritev kulturno-umetnostne vzgoje

Ljubljana, 13.06.2019

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za kulturo in Zavod RS za šolstvo smo od leta 2006 partnerji pri načrtnem razvoju kulturno-umetnostne vzgoje – ključnemu inštrumentu za neposredno krepitev kompetence, imenovane kulturna zavest in izražanje. Pri uresničevanju ciljev in zagotavljanju kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje imajo vzgojno-izobraževalni zavodi zelo pomembno vlogo. Zato v času priprave letnih […]


OIV za srednješolce v šol. letu 2019/2020

Ljubljana, 12.06.2019

Zavod RS za šolstvo vsako leto pripravi Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za naslednje šolsko leto. Obvezne izbirne vsebine so okoli 6-odstoten del gimnazijskega predmetnika, v katerem se srečujejo šola in zunanji izvajalci s svojo ponudbo. Podobno obliko, ki ji pravimo Interesne dejavnosti, poznamo tudi v poklicnem in strokovnem šolstvu. […]


Javni poziv za člane komisij za usmerjanje otrok s PP

Ljubljana, 12.06.2019

Objavljamo javni poziv h kandidiranju strokovnjakov za člane in predsednike komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami na prvi stopnji za obdobje 1. 9. 2019 – 31. 8. 2023. Razpisne pogoje in vse ostale informacije si lahko preberete na spodnji povezavi razpisne dokumentacije. Vse, ki ste zainteresirani za sodelovanje in ki izpolnjujete pogoje, pozivamo, da […]


Javni poziv OŠ k sodelovanju v projektu ATS STEM

Ljubljana, 09.06.2019

Vabimo vas k sodelovanju v mednarodnem projektu Vrednotenje prečnih veščin na področju naravoslovja, tehnologije in matematike (Assessment of Transversal skills on STEM – ATS STEM). V projektu bo sodelovalno 12 partnerskih institucij iz 8 držav. V Sloveniji bo pilotni projekt vodil in usmerjal Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in […]


Junijski eNovičnik

Ljubljana, 04.06.2019

V junijskem eNovičniku si lahko preberete aktualna obvestila ter si ogledate novosti v Založbi ZRSŠ, kjer predstavljamo podrobnejšo vsebino revij Vzgoja in izobraževanje ter Zgodovina v šoli. Organizatorje tekmovanj obveščamo, da lahko pošljejo datume tekmovanj za naslednje šolsko leto za objavo v skupnem koledarju na elektronski naslov. Prvo verzijo koledarja bomo objavili do konca meseca junija […]