domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Novice in obvestila

 

Živimo šolo prihodnosti

Ljubljana, 18.04.2019

Danes smo na Zavodu RS za šolstvo gostili pogovor z učenci in dijakinjami, ravnatelji/-icami in učiteljicami OŠ Bratov Polančičev, OŠ Fram, OŠ Frana Albrehta Kamnik, OŠ in vrtec Franceta Prešerna Črenšovci, OŠ Ivanjkovci, OŠ Zbora odposlancev Kočevje, Gimnazije in srednje šola Kočevje, OŠ Miklavž pri Ormožu ter OŠ Poljčane, ki sodelujejo v triletnem mednarodnem projektu Erasmus+ […]


Zgodnje opuščanje izobraževanja

Ljubljana, 17.04.2019

Strokovne delavke in delavci Zavoda RS za šolstvo in Centra RS za poklicno izobraževanje namenjamo veliko pozornosti preprečevanju zgodnjega opuščanja izobraževanja in usposabljanja, ki je izjemno pomemben razvojni cilj, odgovornost in naloga vseh institucij in strokovnih delavcev. Je v neposredni povezavi s ciljema omogočiti pridobitev poklica vsemu prebivalstvu (ZOFVI, Ur. l. 16/2007, 2. člen) in […]


Izbor učnega gradiva za šolsko leto 2019/2020

Ljubljana, 17.04.2019

Izbor učnega gradiva je učiteljeva odločitev in predstavlja strokovni izziv, ki temelji na poznavanju vsebine in uporabnosti razpoložljivih učnih gradiv. Da bi sledili sodobnim didaktičnim pristopom in zagotovili dvig kakovosti učenja, je potrebno pri izbiri učnega gradiva upoštevati različne kriterije – ali gradivo zagotavlja razvoj kritičnega mišljenja, višjih taksonomskih ravni, ali podpira razvoj bralne pismenosti […]


Zlato srce središča srca Slovenije slovenskim šolam

Ljubljana, 15.04.2019

Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a je objavilo javni poziv za dodelitev odličja »Zlato srce središča srca Slovenije slovenskim šolam«. Javni poziv je namenjen vsem osnovnim in srednjim šolam ter vsem izobraževalnim ustanovam, ki se ob vzgojnih pobudah skupaj s starši, starimi starši in mentorji združujejo v prijazna, srčna in trajnostno naravnana okolja, ki ves […]


Ustavimo spletno nasilje nad ženskami in dekleti

Ljubljana, 15.04.2019

V okviru projekta OdKlikni! Ustavimo Spletno nasilje nad ženskami in dekleti objavljamo informacijo o brezplačnem izobraževanju za učitelje, učiteljice, ravnateljice, ravnatelje, šolske svetovalne delavke in delavce, socialne delavce in delavke ter predstavnice in predstavnike nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z mladimi. Cilj izobraževanja je povečanje občutljivosti in krepitev znanja za uspešno preprečevanje in zaščito pred […]


Iz tebe ne bo nikoli nič!

Ljubljana, 12.04.2019

Stavek, ki ga učitelji nikoli ne bi smeli izreči! S to zaobljubo smo odprli 4. srečanje razvojnih timov treh slovenskih srednjih šol (Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Novo mesto in Srednja tehniška šola Šolski center Kranj), ki smo se v  razvojni nalogi Formativno spremljanje v podporo […]


Poletna šola slovenščine v letu 2019

Ljubljana, 10.04.2019

Center šolskih in obšolskih dejavnosti bo v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo v času od 28. julija do 9. avgusta 2019, v domu CŠOD Soča v Tolminu organiziral poletno šolo slovenščine, ki je namenjena otrokom in mladostnikom slovenskega porekla iz tujine. V dopoldanskem času se mladi v različnih skupinah učijo slovenščino, ob popoldnevih […]


Posvet za slovenske ravnatelje v Italiji

Ljubljana, 09.04.2019

Slovenski ravnatelji iz Italije so se srečali na XVI. posvetu in po ustaljeni praksi za svoje strokovno srečanje predlagali  vsebine, za katere menijo, da bi jim ne glede na drugačna šolska ustroja v Italiji in Sloveniji lahko nudile nove strokovne poglede in primere dobre šolska prakse, kar bi lahko uvedli v delo na svojih šolah. […]


Posvet za šolske svetovalne delavke

Ljubljana, 08.04.2019

Na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana je potekal posvet za šolske svetovalne delavke in delavce z naslovom 20. prispevki strok za svetovalno delo v praksi s podnaslovom “Razvoj čustvene inteligentnosti – Izziv sodobnega vrtca in šole”. Posveta se je udeležilo blizu 200 svetovalnih delavk, ki so v dopoldanskem času z zanimanjem prisluhnile plenarnemu predavanju […]


11. Kulturni bazar

Ljubljana, 04.04.2019

V Cankarjevem domu v Ljubljani je potekal 11. Kulturni bazar, namenjen delavcem v vzgoji in izobraževanju ter kulturi kot tudi delavcem z drugih področij ter študentom. Strokovnega usposabljanja, ki temelji na medresorskem sodelovanju, se je udeležilo več kot 1.000 udeležencev, pri njegovi izvedbi pa sodeluje 300 kulturnih organizacij ter številni samostojni kulturni ustvarjalci. Osrednji temi […]