domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Novice in obvestila

 

Strokovne sodelavce vabimo na krajša usposabljanja na daljavo

Ljubljana, 24.06.2020

Napovedujemo izvedbo štirih enostavnih in uporabniku prijaznih krajših videokonferenčnih usposabljanj (webinarjev), ki bodo ponudili uporabne primere za pripravo in izvedbo pouka na daljavo. Izbrane teme izhajajo iz konkretnih potreb strokovnih delavcev, ki smo jih zaznali v času epidemije in so usmerjene v pristope pouka na daljavo. Udeležba na usposabljanju udeležencem prinaša: neposredno izkušnjo izobraževanja na […]


Junijski eNovičnik

Ljubljana, 23.06.2020

V eNovičniku meseca junija 2020 preberite aktualna obvestila za vrtce, osnovne in srednje šole ter dijaške domove. Pred koncem šolskega leta, ki je letos potekal tudi na daljavo, objavljamo informacije in napovedujemo dogodke in aktivnosti, ki se pričenjajo že v prihodnjem tednu. V Založbi Zavoda RS za šolstvo predstavljamo tri novo izdane revije: Šolsko svetovalno […]


Analiza izobraževanja na daljavo v času epidemije

Ljubljana, 23.06.2020

Zavod Republike Slovenije za šolstvo izvaja raziskavo o poteku izobraževanja na daljavo v času epidemije virusa Covid-19 z naslovom »Analiza izobraževanja na daljavo v času epidemije«. V raziskavi so sodelovali tudi učenke in učenci osnovnih kot tudi dijakinje in dijaki srednjih šol – anonimni vprašalnik je bil dostopen na spletni povezavi do 8. junija 2020. […]


Priporočila za poučevanje in učenje o holokavstu

Ljubljana, 18.06.2020

Mednarodna zveza za spomin na holokavst (IHRA – International Holocaust Remeberance Alliance)  je v okviru svojega delovanja pripravila ”Priporočila za poučevanje in učenje o holokavstu”, ki so bila spomladi prevedena v slovenski jezik. Čeprav je bila na prostoru današnje Slovenije v času druge svetovne vojne judovska skupnost relativno majhna pa jo je doletela enako žalostna […]


Obvezne izbirne vsebine za srednješolce v šol. letu 2020/2021

Ljubljana, 04.06.2020

Zavod RS za šolstvo vsako leto pripravi Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za srednješolce. Obvezne izbirne vsebine so okoli 6-odstoten del gimnazijskega predmetnika, v katerem se srečujejo šola in zunanji izvajalci s svojo ponudbo. Podobno obliko, ki ji pravimo Interesne dejavnosti, poznamo tudi v poklicnem in strokovnem šolstvu. Potencialni zunanji izvajalci, ki […]


Kaj imajo skupnega valj, kvadratna in racionalna funkcija ter statistika?

Ljubljana, 03.06.2020

So modeli izvedbe pouka matematike v času izobraževanja na daljavo in še mnogo več. V času izvajanja izobraževanja na daljavo smo svetovalke predmetne skupine za matematiko na Zavodu RS za šolstvo oblikovale in objavile štiri izvedbene modele pouka matematike za sklope Valj, Kvadratna funkcija, Racionalne funkcije in Statistika. Modele zlahka prilagodite stopnji izobraževanja v kateri poučujete, tudi vrnitev v šolske […]


Protokol ravnanja za opravljanje pregledov otrok in sej komisij za usmerjanje

Ljubljana, 29.05.2020

V skladu s predpisi za zajezitev širjenja bolezni COVID-19 in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje na Zavodu RS za šolstvo izdajamo Protokol ravnanja za opravljanje pregledov otrok in sej Komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Zaradi varnostnih ukrepov v skrbi za zmanjšanje možnosti okužbe z virusom  COVID-19 svetujemo upoštevanje vseh splošnih ukrepov za […]


Jezikovna svetovalnica za učitelje

Ljubljana, 27.05.2020

V času, ko pouk in drugo naše delo poteka na daljavo in v največji meri v pisni obliki, še bolj premišljeno kot sicer oblikujemo svoja besedila, s katerimi vzpostavljamo odnos, posredujemo vsebino, se medsebojno obveščamo, ostajamo v stiku z učenci in dijaki (in s starši), dajemo navodila za delo, oblikujemo povratne informacije … Pri tem […]


Tablični računalniki za otroke iz socialno šibkejših družin

Ljubljana, 25.05.2020

V četrtek 21. maja 2020 smo iz Zavoda RS za šolstvo  preko Pošte Slovenije razposlali  IKT opremo – tablične računalnike za otroke iz socialno šibkejših družin. Tokratni donator Atlantic Draga Kolinska d.o.o. je zagotovil 474 tabličnih računalnikov.   Do danes smo tako med učenke in učence razdelili 1274 tablic/prenosnih računalnikov  – odpošiljali smo jih preko […]


Javni razpis za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2019/2020

Ljubljana, 22.05.2020

Na podlagi sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Zavoda RS […]