domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Novice in obvestila

 

Vseslovenski dan habitata

Ljubljana, 10.09.2020

Svetovni dan habitata vsako leto prvi ponedeljek v oktobru opominja, da ima vsakdo moč in odgovornost, da oblikuje prihodnost naših mest in naselji. Organizacija združenih narodov je prvi ponedeljek v oktobru proglasila za Svetovni dan habitata, ki se praznuje že od leta 1985. Posvečen je človekovim naseljem in osnovni pravici ljudi do primernega bivališča. Vlade in lokalne skupnosti […]


Operaterja A1 Slovenija in Telekom Slovenije podaljšala prenos mobilnih podatkov

Ljubljana, 09.09.2020

V okviru projekta »Digi šola« se je v času izobraževanja na daljavo s pomočjo donatorjev zagotovilo tablične računalnike in modeme ter brezplačen prenos podatkov za učence oziroma dijake iz socialno šibkejših okolij. S tem se je sledilo cilju, da se zagotovijo enake možnosti vsem šolajočim učencem in dijakom. Obveščamo, da sta operaterja A1 Slovenija in […]


Letošnji nacionalni mesec skupnega branja posvečen branju kot vrednoti

Ljubljana, 08.09.2020

Ob mednarodnem dnevu pismenosti in hkrati uradnem začetku tretjega Nacionalnega meseca skupnega branja smo organizatorji in pobudniki projekta danes v Cankarjevem domu pripravili nacionalni medresorski posvet Branje kot vrednota? Posvet, ki smo ga organizirali Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo RS, Andragoški center Slovenije, […]


Seminarji na temo “Varno in spodbudno učno okolje”

Ljubljana, 07.09.2020

V prejšnjih letih se je kot ena najbolj perečih tem oziroma potreb v šolah pojavljala krepitev varnega in spodbudnega učnega okolja, čustvene in socialne pismenosti ter ravnanja z neželenim vedenjem. Zato smo za to jesen pripravili tri (3) samostojne osemurne seminarje. Koordinatorica je dr. Zora Rutar Ilc. Seminarji bodo na razpolago teden dni in si ga […]


Razpis natečaja »Naravne in druge nesreče-Požarna varnost in prosti čas«

Ljubljana, 07.09.2020

V šolskem letu 2020/2021 bo Uprava RS za zaščito in reševanje razpisuje 25. natečaj za predšolsko in šolsko mladino likovnih in literarnih del na temo »Naravne in druge nesreče-Požarna varnost in prosti čas«. Cilj natečaja »Naravne in druge nesreče – Požarna varnost in prosti čas « je mlade, posredno pa tudi njihove starše, vzgojitelje in […]


Razpisi TZS za vrtce, osnovne in srednje šole

Ljubljana, 02.09.2020

Turistična zveza Slovenije že vrsto let skupaj z Zavodom RS za šolstvo in Centrom RS za poklicno izobraževanje razpisuje osnovnošolski festival Turizmu pomaga lastna glava (TPLG) in srednješolski festival Več znanja za več turizma (VZVT). Festivala vključujeta izdelavo turistične naloge, osredotočeno na oblikovanje turističnega proizvoda in njegovo javno predstavitev na turistični tržnici. Dijaki pa posnamejo […]


Uporabna etika vključujočega, varnega in spodbudnega učnega okolja

Ljubljana, 31.08.2020

V digitalni bralnici Zavoda RS za šolstvo smo objavili monografijo Uporabna etika vključujočega, varnega in spodbudnega učnega okolja,  ki je namenjena vsem, ki se ukvarjajo z vzgojo, izobraževanjem in tudi usposabljanjem, še posebej tistim, ki stremijo k izboljšavam in razvoju. Nastala je v sodelovanju z Inšpektoratom RS za šolstvo in šport, tudi s prostovoljskim prispevkom vseh avtoric in avtorjev. Vsi […]


Seminarji za kolektive: Prijava v KATIS in pogoji za izvedbo

Ljubljana, 28.08.2020

Za podporo učiteljem, ravnateljem in drugim strokovnim delavcem pri prizadevanjih za učinkovit pouk na daljavo smo na Zavodu RS za šolstvo pripravili sklop seminarjev in izobraževanj. Med to ponudbo se nahajajo tudi štirje (4) seminarji za celotne kolektive s temami, ki naslavljajo celoten učno-vzgojni proces na daljavo, vključno z vrednotenjem: Načrtovanje raznolikih učnih izkušenj za pouk na daljavo […]


Avgustovski eNovičnik

Ljubljana, 26.08.2020

V eNovičniku meseca avgusta 2020 preberite aktualna obvestila za vrtce, osnovne šole, srednje šole, glasbene šole, osnovne šole s prilagojenim programom ter dijaške domove. Pred začetkom šolskega leta 2020/2021 objavljamo informacije in napovedujemo tudi dogodke v jeseni 2020. V Založbi Zavoda RS za šolstvo predstavljamo novo izdane revije Vzgoja in izobraževanje, Slovenščina v šoli ter Šolska knjižnica, Geografija v šoli, […]


6. konferenca ravnateljev VIZ z izhodišči in usmeritvami pred začetkom novega šolskega leta

Ljubljana, 20.08.2020

Danes se je na Brdu pri Kranju zaključila 6. konferenca ravnateljev VIZ v Republiki Sloveniji v organizaciji Zavoda RS za šolstvo, ki je zaradi omejitev, povezanih s koronavirusom, potekala tri dni, 18., 19. in 20. avgusta 2020. Udeleženci, ravnateljice in ravnatelji vrtcev, osnovnih, srednjih šol ter dijaških domov so se seznanili z izhodišči in usmeritvami […]