domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Novice in obvestila

 

Program “Vzgoje za nekajenje” v šolskem letu 2018/2019

Ljubljana, 16.05.2019

Zveza slovenskih društev za boj proti raku in Zavod RS za šolstvo smo tudi v tem šolskem letu izvedli program »Vzgoje za nekajenje«, ki med drugim vključuje podpisovanje slovesne izjave o nekajenju in izpolnjevanje anketnega vprašalnika o pomenu zdravega načina življenja ter škodljivih učinkih tobaka na zdravje mladostnikov. Kar 4232 pravilnih odgovorov na zastavljena vprašanja […]


Razpis za sofinanciranje mednarodne dejavnosti v VIZ

Ljubljana, 13.05.2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih dejavnosti vrtcev, osnovnih, srednjih, višjih strokovnih in glasbenih šol, dijaških domov ter šol za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji. Rok za oddajo vlog je 24. 5. 2019, do 12. ure. Vse informacije dobite v priloženih datotekah: Priloga A – Namen, cilji in […]


Aktivno državljanstvo – Državni zbor odpira svoja vrata

Ljubljana, 06.05.2019

Državni zbor, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod Republike Slovenije za šolstvo vabijo na prvi odprti seminar za učitelje in učiteljice osnovnih šol Aktivno državljanstvo – Državni zbor odpira svoja vrata v petek, 31. maja 2019, v Državnem zboru, Šubičeva ulica 4, Ljubljana. O različnih vsebinskih vidikih državljanskih kompetenc, političnem sistemu in delu […]


Predstavniki Zavoda za šolstvo Črne gore na obisku v Sloveniji

Ljubljana, 24.04.2019

Danes smo na Zavodu Republike Slovenije gostili predstavnike Zavoda za šolstvo Črne gore, ki jih je uvodoma pozdravila dr. Stanka Preskar, namestnica direktorja Zavoda Republike Slovenije za šolstvo ter predstavila temeljne naloge ZRSŠ in organiziranost zavoda. Namen srečanja  je bila seznanitev s ključnimi usmeritvami obeh držav in iskanje priložnosti za povezovanje med obema institucijama. Organizacijo […]


Natečaj “Podobe Prekmurja”

Ljubljana, 20.04.2019

Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport razpisuje natečaj za učence osmega in devetega razreda osnovnih šol in dijake srednjih šol iz slovenskega kulturnega prostora ter jih vabi k sodelovanju na natečaju “Podobe Prekmurja”. 17. avgusta 2019 bomo v Republiki Sloveniji obeležili pomemben jubilej, 100. obletnico priključitve Prekmurja in […]


Majski eNovičnik

Ljubljana, 19.04.2019

V majskem eNovičniku preberite aktualna obvestila za vrtce, osnovne in srednje šole ter dijaške domove, v katerih smo objavili: datume in lokacije študijskih srečanj za strokovne delavke/ce vrtcev, učitelje in učitelje v osnovnih šolah in srednjih šolah. priporočila za izbiro učbenikov in kompletov učnih gradiv za šolsko leto 2019/2020 ter ostale zanimive informacije. Vabljeni k […]


Živimo šolo prihodnosti

Ljubljana, 18.04.2019

Danes smo na Zavodu RS za šolstvo gostili pogovor z učenci in dijakinjami, ravnatelji/-icami in učiteljicami OŠ Bratov Polančičev, OŠ Fram, OŠ Frana Albrehta Kamnik, OŠ in vrtec Franceta Prešerna Črenšovci, OŠ Ivanjkovci, OŠ Zbora odposlancev Kočevje, Gimnazije in srednje šola Kočevje, OŠ Miklavž pri Ormožu ter OŠ Poljčane, ki sodelujejo v triletnem mednarodnem projektu Erasmus+ […]


Zgodnje opuščanje izobraževanja

Ljubljana, 17.04.2019

Strokovne delavke in delavci Zavoda RS za šolstvo in Centra RS za poklicno izobraževanje namenjamo veliko pozornosti preprečevanju zgodnjega opuščanja izobraževanja in usposabljanja, ki je izjemno pomemben razvojni cilj, odgovornost in naloga vseh institucij in strokovnih delavcev. Je v neposredni povezavi s ciljema omogočiti pridobitev poklica vsemu prebivalstvu (ZOFVI, Ur. l. 16/2007, 2. člen) in […]


Izbor učnega gradiva za šolsko leto 2019/2020

Ljubljana, 17.04.2019

Izbor učnega gradiva je učiteljeva odločitev in predstavlja strokovni izziv, ki temelji na poznavanju vsebine in uporabnosti razpoložljivih učnih gradiv. Da bi sledili sodobnim didaktičnim pristopom in zagotovili dvig kakovosti učenja, je potrebno pri izbiri učnega gradiva upoštevati različne kriterije – ali gradivo zagotavlja razvoj kritičnega mišljenja, višjih taksonomskih ravni, ali podpira razvoj bralne pismenosti […]


Zlato srce središča srca Slovenije slovenskim šolam

Ljubljana, 15.04.2019

Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a je objavilo javni poziv za dodelitev odličja »Zlato srce središča srca Slovenije slovenskim šolam«. Javni poziv je namenjen vsem osnovnim in srednjim šolam ter vsem izobraževalnim ustanovam, ki se ob vzgojnih pobudah skupaj s starši, starimi starši in mentorji združujejo v prijazna, srčna in trajnostno naravnana okolja, ki ves […]