domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Novice in obvestila

 

Obvezne izbirne vsebine za srednješolce v šol. letu 2020/2021

Ljubljana, 04.06.2020

Zavod RS za šolstvo vsako leto pripravi Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za srednješolce. Obvezne izbirne vsebine so okoli 6-odstoten del gimnazijskega predmetnika, v katerem se srečujejo šola in zunanji izvajalci s svojo ponudbo. Podobno obliko, ki ji pravimo Interesne dejavnosti, poznamo tudi v poklicnem in strokovnem šolstvu. Potencialni zunanji izvajalci, ki […]


Kaj imajo skupnega valj, kvadratna in racionalna funkcija ter statistika?

Ljubljana, 03.06.2020

So modeli izvedbe pouka matematike v času izobraževanja na daljavo in še mnogo več. V času izvajanja izobraževanja na daljavo smo svetovalke predmetne skupine za matematiko na Zavodu RS za šolstvo oblikovale in objavile štiri izvedbene modele pouka matematike za sklope Valj, Kvadratna funkcija, Racionalne funkcije in Statistika. Modele zlahka prilagodite stopnji izobraževanja v kateri poučujete, tudi vrnitev v šolske […]


Protokol ravnanja za opravljanje pregledov otrok in sej komisij za usmerjanje

Ljubljana, 29.05.2020

V skladu s predpisi za zajezitev širjenja bolezni COVID-19 in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje na Zavodu RS za šolstvo izdajamo Protokol ravnanja za opravljanje pregledov otrok in sej Komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Zaradi varnostnih ukrepov v skrbi za zmanjšanje možnosti okužbe z virusom  COVID-19 svetujemo upoštevanje vseh splošnih ukrepov za […]


Jezikovna svetovalnica za učitelje

Ljubljana, 27.05.2020

V času, ko pouk in drugo naše delo poteka na daljavo in v največji meri v pisni obliki, še bolj premišljeno kot sicer oblikujemo svoja besedila, s katerimi vzpostavljamo odnos, posredujemo vsebino, se medsebojno obveščamo, ostajamo v stiku z učenci in dijaki (in s starši), dajemo navodila za delo, oblikujemo povratne informacije … Pri tem […]


Tablični računalniki za otroke iz socialno šibkejših družin

Ljubljana, 25.05.2020

V četrtek 21. maja 2020 smo iz Zavoda RS za šolstvo  preko Pošte Slovenije razposlali  IKT opremo – tablične računalnike za otroke iz socialno šibkejših družin. Tokratni donator Atlantic Draga Kolinska d.o.o. je zagotovil 474 tabličnih računalnikov.   Do danes smo tako med učenke in učence razdelili 1274 tablic/prenosnih računalnikov  – odpošiljali smo jih preko […]


Javni razpis za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2019/2020

Ljubljana, 22.05.2020

Na podlagi sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Zavoda RS […]


Zaključujemo z izvedbo tekmovanj v organizaciji ZRSŠ

Ljubljana, 21.05.2020

Spoštovani mentorji  tekmovanj v organizaciji ZRSŠ, v dneh po objavi naše odločitve smo prejeli kar nekaj strinjanj in tudi nestrinjanj z našo odločitvijo o zaključku tekmovanj. Vsem, ki ste izrazili pomisleke, sporočamo, da smo odločitev sprejeli z veliko mero odgovornosti do mladih tekmovalcev, ki bodo morali do zaključka šolskega leta opraviti še številne druge obveznosti, […]


Poslovila se je Aleksandra Kornhauser Frazer

Ljubljana, 20.05.2020

V 94. letu se je poslovila znanstvenica, kemičarka in profesorica Aleksandra Kornhauser Frazer. O njej, njeni veličini, delovanju in vplivu, posebej v kemijskem izobraževanju, najbolj pričajo njena dela, ki so na strokovnem področju pustila neizbrisljiv pečat. Njeni dosežki so zapisani v tridesetih knjigah in v stotinah člankov. Predavala je na mnogih univerzah, konferencah, opravljala številne […]


Uvajanje TJ v obveznem programu in preizkušanje koncepta RaP v OŠ

Ljubljana, 19.05.2020

V torek, 19. 5. 2020, smo izpeljali videokonferenčno srečanje ravnateljev šol, vključenih v poskus Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli. V prvem delu srečanja so se ravnateljice in ravnatelji 19 šol srečali z vodstvom Zavoda RS za šolstvo in predstojnicami območnih enot v “glavni” konferenčni sobi ter […]


Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj

Ljubljana, 14.05.2020

Na podlagi Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Zavoda RS za šolstvo številka 01403-25/2016/4 z dne 28. 7. 2016 in 24. člena Statuta Zavoda RS za šolstvo št. 0071-3/2019-1 z dne 12. 9. 2019 objavljamo Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj, s katerim se določajo postopek, pogoji in način določitve meril za izbor prejemnikov proračunskih sredstev za sofinanciranje […]