domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Novice in obvestila

 

Nacionalna usmeritev kulturno-umetnostne vzgoje

Ljubljana, 13.06.2019

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za kulturo in Zavod RS za šolstvo smo od leta 2006 partnerji pri načrtnem razvoju kulturno-umetnostne vzgoje – ključnemu inštrumentu za neposredno krepitev kompetence, imenovane kulturna zavest in izražanje. Pri uresničevanju ciljev in zagotavljanju kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje imajo vzgojno-izobraževalni zavodi zelo pomembno vlogo. Zato v času priprave letnih […]


OIV za srednješolce v šol. letu 2019/2020

Ljubljana, 12.06.2019

Zavod RS za šolstvo vsako leto pripravi Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za naslednje šolsko leto. Obvezne izbirne vsebine so okoli 6-odstoten del gimnazijskega predmetnika, v katerem se srečujejo šola in zunanji izvajalci s svojo ponudbo. Podobno obliko, ki ji pravimo Interesne dejavnosti, poznamo tudi v poklicnem in strokovnem šolstvu. […]


Javni poziv za člane komisij za usmerjanje otrok s PP

Ljubljana, 12.06.2019

Objavljamo javni poziv h kandidiranju strokovnjakov za člane in predsednike komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami na prvi stopnji za obdobje 1. 9. 2019 – 31. 8. 2023. Razpisne pogoje in vse ostale informacije si lahko preberete na spodnji povezavi razpisne dokumentacije. Vse, ki ste zainteresirani za sodelovanje in ki izpolnjujete pogoje, pozivamo, da […]


Javni poziv OŠ k sodelovanju v projektu ATS STEM

Ljubljana, 09.06.2019

Vabimo vas k sodelovanju v mednarodnem projektu Vrednotenje prečnih veščin na področju naravoslovja, tehnologije in matematike (Assessment of Transversal skills on STEM – ATS STEM). V projektu bo sodelovalno 12 partnerskih institucij iz 8 držav. V Sloveniji bo pilotni projekt vodil in usmerjal Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in […]


Junijski eNovičnik

Ljubljana, 04.06.2019

V junijskem eNovičniku si lahko preberete aktualna obvestila ter si ogledate novosti v Založbi ZRSŠ, kjer predstavljamo podrobnejšo vsebino revij Vzgoja in izobraževanje ter Zgodovina v šoli. Organizatorje tekmovanj obveščamo, da lahko pošljejo datume tekmovanj za naslednje šolsko leto za objavo v skupnem koledarju na elektronski naslov. Prvo verzijo koledarja bomo objavili do konca meseca junija […]


Festival inovativnosti in ustvarjalnosti

Ljubljana, 04.06.2019

V okviru praznovanja 100-letnice priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, bo v četrtek, 6. junija 2019, od 10. do 14.30 ure bo na ploščadi pred gradom in v Mestnem parku v Murski Soboti potekal Festival inovativnosti in ustvarjalnosti v organizaciji Območne enote Zavoda Republike Slovenije za šolstvo Murska Sobota. V programu bodo […]


Aktivno državljanstvo mladih

Ljubljana, 31.05.2019

V Državnem zboru Republike Slovenije je danes potekal prvi odprti seminar za učiteljice in učitelje osnovnih šol »Aktivno državljanstvo – Državni zbor odpira svoja vrata«.  Udeležence seminarja je uvodoma nagovoril predsednik Državnega zbora Republike Slovenije mag. Dejan Židan, ki je prestavil demokratični ustroj Državnega zbora Republike Slovenije. Poudaril je, da so zlasti mladi odmaknjeni od […]


Zaključna konferenca MERIA

Ljubljana, 28.05.2019

Zaključna konferenca MERIA (Matematično izobraževanje – pomembno, zanimivo in uporabno) je potekala na Oddelku za matematiko na Filozofski fakulteti v Zagrebu, 27. in 28. maja 2019. Konference so se udeležili strokovnjaki iz 11 institucij štirih državah (Faculty of Science University of Zagreb, Hrvaška – koordinator projekta, Faculty of Electrical Engineering and Computing (University of Zagreb), Hrvaška, […]


Nacionalni strokovni posvet o šolski prehrani

Ljubljana, 23.05.2019

Na Območni enoti Zavoda Republike Slovenije za šolstvo v Ljubljani je danes potekal nacionalni strokovni posvet z naslovom “Zagotavljanje in izboljševanje kakovosti organizirane prehrane otrok in mladostnikov” namenjen organizatorjem šolske prehrane, učiteljem gospodinjstva, ravnateljem vzgojno-izobraževalnih ustanov ter vsem pedagoškim in drugim delavcem, ki so povezani s šolsko prehrano. Posvet je temeljil na pregledu izboljševanja kakovosti šolske prehrane iz […]


Raziskava o obremenjenosti učenk in učencev

Ljubljana, 21.05.2019

V raziskavi, ki jo je izvedel Zavod RS za šolstvo, je sodelovalo 8316 učencev iz 269 osnovnih šol, od tega 4055 fantov in 4261 deklet oz. 4293 šestošolk in šestošolcev ter 3798 osmošolk in osmošolcev (za 225 učenk in učencev podatek o razredu, ki ga obiskuje, manjka). V raziskavo so bile vključene vse regije (oziroma […]