domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Novice in obvestila

 

Izobraževanje šolskih projektnih timov v projektu ATS STEM 

Ljubljana, 03.07.2020

V mednarodni projekt ATS STEM (Vrednotenje prečnih veščin na področju naravoslovja, tehnologije in matematike, Assessment of Transversal skills on STEM – ATS STEM)  je v Sloveniji vključenih sedemnajst osnovnih šol. Dejavnosti v okviru projekta potekajo na večini šol v dveh oddelkih, v dveh različnih razredih (od 6. do 8. razreda). Ključna naloga oziroma cilj projekta […]


Razvojna naloga Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje

Ljubljana, 03.07.2020

Zavod RS za šolstvo bo v šolskem letu 2020/2021 pričel z novo razvojno nalogo Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, v katero bomo vključili vrtce, osnovne in glasbene šole, šole s prilagojenim programom  ter srednje šole. K sodelovanju vabimo ravnatelje in učitelje/vzgojitelje ter druge strokovne delavce, ki so formativno spremljanje že uvajali v svojo prakso […]


Seminarji za kolektive

Ljubljana, 02.07.2020

Na Zavodu RS za šolstvo smo pripravili sklope seminarjev za celotne kolektive v obsegu 8 ur. Izvedbene oblike so: dvakrat po 4 ure, sobota oziroma čas šolskih počitnic v obsegu 8 ur. Naslovi seminarjev: Načrtovanje raznolikih učnih izkušenj za pouk na daljavo Pridobivanje raznovrstnih dokazov o učenju in znanju pri pouku na daljavo Podajanje kakovostnih povratnih […]


Obvestilo za uporabnike prostorov ZRSŠ za področje UOPP

Ljubljana, 02.07.2020

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da lahko vstopate v prostore Zavoda RS za šolstvo, tako kot na ostale institucije v državi, pod naslednjimi pogoji: Prosimo vas, da vlog in ostale dokumentacije s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami ne prinašate osebno na posamezne območne enote Zavoda RS za šolstvo. Vso potrebno dokumentacijo lahko pošljete na naslov: […]


Seminar za ravnatelje

Ljubljana, 02.07.2020

V okviru izvajanja različnih oblik usposabljanja za podporo učiteljem, ravnateljem in drugim strokovnim delavcem pri prizadevanjih za učinkovit pouk na daljavo razpisujemo termine za 8-urni seminar za ravnatelje: Izzivi izobraževanja na daljavo in vloga ravnatelja Cilj seminarja je izdelava modela in načrta strokovnega sodelovanja v šoli za realizacijo programa ter izdelava protokolov organizacije dela, ravnanja […]


Študijska srečanja 2020 za strokovne delavce vrtcev

Ljubljana, 01.07.2020

Študijska srečanja za strokovne delavce vrtcev bodo potekala na daljavo. Na spletni strani ZRSŠ bo od 2. 7. 2020 odprta e-prijava. Srečanja bodo potekala od 17. avgusta 2020 do 30. septembra 2020, z izjemo prvih dveh tednov v septembru, ko srečanj ne bo, zaradi uvajanja otrok v vrtec. Vseh študijskih srečanj bo 45, od tega […]


Študijska srečanja 2020 za učitelje in strokovne delavce osnovnih in srednjih šol

Ljubljana, 01.07.2020

Na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo bomo letošnja študijska srečanja za učitelje in druge strokovne delavce osnovnih in srednjih šol posvetili učenju in poučevanju s pomočjo digitalne tehnologije in jih organizirali kot izobraževanje na daljavo. Učitelji boste skozi neposredno izkušnjo spoznali, kako se orientirati v virtualnem okolju, kakšne so zakonitosti učenja na daljavo, kako organizirati […]


Strokovno usposabljanje za koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje

Ljubljana, 01.07.2020

Ministrstvo za kulturo RS (MK), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS (MIZŠ), Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ) in Cankarjev dom (CD) vabimo na celodnevno strokovno usposabljanje za registrirane koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, kulturnih ustanovah in lokalnih skupnostih “Tkemo mrežo ustvarjalnosti”, ki bo v sredo, 26. avgusta 2020, v Cankarjevem domu, Prešernova cesta 10, Ljubljana. Cilj enodnevnega […]


Profesionalni in karierni razvoj strokovnih delavcev in ravnateljev – JAVNI POZIV

Ljubljana, 30.06.2020

Objavljamo Javni poziv za izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov v projektu »Vodenje in upravljanje profesionalnega in kariernega razvoja strokovnih delavcev in ravnateljev v vzgoji in izobraževanju«* Namen projekta je posodobitev sistema profesionalnega in kariernega razvoja ravnateljev in strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za zagotavljanje kakovostnega vseživljenjskega učenja, poučevanja in vodenja, na ravni posameznika, zavoda in […]


Usposabljanja na daljavo

Ljubljana, 30.06.2020

Na videokonferenčno usposabljanje (webinarje) se je do danes prijavilo čez 3500 strokovnih delavcev. Zaradi omejitev, ki jih narekujejo zastavljene oblike in načini dela, bomo na trenutno razpisane termine vabili prvih 250 prijavljenih na posamezno izvedbo. Vse ostale, ki ste se na naša krajša usposabljanja prijavili, bomo v ponedeljek, 6. julija 2020 obvestili o dodatnih terminih. Pomembno obvestilo […]