domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Novice in obvestila

 

Skupna izobraževalna podporna točka

Ljubljana, 31.03.2020

Na pobudo Fakultete za naravoslovje in matematiko, Pedagoške fakultete in Filozofske fakultete Univerze v Mariboru nastaja podporna točka razlagamo.si, kot odziv na trenutno situacijo, kjer bodo vsa gradiva za vse uporabnike povsem prosto dostopna. Namenjena  je medsebojni pomoči pri izobraževanju na daljavo. Vsi, ki ste(smo) pravilno razumeli koncept poučevanja na daljavo, imamo nekajkrat več dela kot običajno, o […]


Začasni ukrepi na področju vodenja postopkov UOPP

Ljubljana, 31.03.2020

Obveščamo vas, da je bil sprejet Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ, v nadaljevanju interventni zakon) – Ur. l. RS, št. 36/2020), ki velja od 29. 3. 2020 dalje. Določbe navedenega zakona veljajo med drugim tudi za nosilce javnega pooblastila, […]


Ukrepi za zajezitev koronavirusa na ZRSŠ

Ljubljana, 30.03.2020

Obvestila v zvezi z izvedbo dogodkov na Zavodu RS za šolstvo v času širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2): Odpovedani so vsi dogodki v živo, ki so bili napovedani za mesec april 2020. Odpovedano je šolsko tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje (1. VIO – Mehurčki), ki bi se moralo izvesti 2. aprila 2020. Nov termin bo […]


Strokovne usmeritve za izvedbo izobraževanja na daljavo za srednje šolstvo

Ljubljana, 27.03.2020

Po tem ko so se vrata vzgojno-izobraževalnih zavodov na osnovi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih z dne 15. 3. 2020 zaprla za čas do preklica so prizadevanja vseh usmerjena v vzpostavitev izobraževanja na daljavo. Za podporo delu in na podlagi odzivov izvajanja […]


Strokovne usmeritve za izvedbo izobraževanja na daljavo za osnovno šolo

Ljubljana, 26.03.2020

Za podporo delu ravnateljicam in ravnateljem osnovnih šol in na podlagi odzivov izvajanja izobraževanja na daljavo v prvih dveh tednih je Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki in praktiki pripravil Strokovna navodila za ravnateljice in ravnatelje osnovnih šol za izvajanje izobraževanja na daljavo v izrednih razmerah. Navodila za izobraževanje na daljavo v […]


Za učitelje, izvajalce dodatne strokovne pomoči

Ljubljana, 26.03.2020

Razmere, v katerih smo se naenkrat znašli vsi deležniki v vzgoji in izobraževanju, učitelji, starši in otroci, terjajo od nas nekaj inovativnih pristopov k delu z otroki s posebnimi potrebami. Verjamemo, da ste v tem času v oporo tako staršem kot otrokom, kar je v tem času izjemno pomembno. S starši moramo ohraniti stike na […]


Podpora učiteljem za izobraževanje na daljavo

Ljubljana, 25.03.2020

V slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih so nastopile okoliščine, ki omogočajo le izvajanje izobraževanja na daljavo, zato smo se na Zavodu RS za šolstvo odločili, da bom predstavili nekaj video posnetkov/priporočil za učitelje za izobraževanje na daljavo, kjer sta učitelj in učenec fizično ter tudi časovno ločena in tako učiteljem olajšali delo z učenci. Obstaja veliko definicij izobraževanja na […]


Področje svetovalnega dela

Ljubljana, 24.03.2020

Danes se srečujemo s popolnoma novo situacijo, ki terja nekaj inovativnih pristopov pri delu. Množično smo se preselili v virtualni medij. Svetovalke za področje svetovalnega dela verjamemo, da ste v tem času v oporo tako staršem, otrokom kot tudi vašim sodelavcem. Zato predvidevamo, da se vam porajajo vprašanja, kako pristopiti in poiskati pot do tistih, […]


O izobraževanju na daljavo s svetovalci ZRSŠ v SIO skupnostih

Ljubljana, 23.03.2020

Nova situacija v kateri smo se znašli zahteva od strokovnih delavcev uporabo drugačnih pristopov pri delu z učenci in dijaki. Porajajo se vprašanja na katera zaenkrat nihče nima vseh odgovorov. Ta trenutek si vsi najbolj želimo, da bi našim učencem in dijakom omogočili kakovostno izobraževanje na daljavo.  Svetovalci Zavoda RS za šolstvo vabijo strokovne delavce, […]


Izobraževanje na daljavo na razredni stopnji

Ljubljana, 20.03.2020

Naslednji posnetek iz serije Izobraževanje na daljavo prinaša priporočila glede vzpostavitve in izvedbe izobraževanja na daljavo na razredni stopnji. Na razredni stopnji prvi stik z učenci vzpostavimo preko staršev, in sicer preko že vzpostavljenih komunikacijskih kanalov (npr. preko razrednih spletnih učilnic, e pošte staršev …). Vloga staršev v začetni fazi je v tem, da poskrbijo za […]