domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Novice in obvestila

 

Usmeritve za preverjanje in ocenjevanje znanja v osnovni šoli

Ljubljana, 03.04.2020

Pripravili smo priporočila za preverjanje in ocenjevanje znanja pri učenju na daljavo v zdajšnjih kriznih razmerah. Pozivamo šole, da v mesecu aprilu svoje aktivnosti usmerijo predvsem v preverjanje znanja brez ocenjevanja. Zagotovijo naj vključitev v izobraževanje na daljavo za vse učence, še posebno pozornost pa naj namenijo ranljivim skupinam učencem ter učencem z učnimi in […]


2. april, mednarodni dan knjig za otroke

Ljubljana, 02.04.2020

Mednarodna zveza za mladinsko književnost IBBY je današnji dan, 2. april, rojstni dan Hansa Christiana Andersena razglasila za svetovni dan knjig za otroke prav na mednarodnem kongresu v Ljubljani leta 1966. Vse odtlej pripravi plakat in poslanico ob tem prazniku druga nacionalna zveza, poslanico, ki jo danes berejo v osemdesetih državah po svetu, pa sta pripravila pisatelj Peter Svetina in ilustrator Damijan […]


Dobrodelni projekt ob izobraževanju na daljavo

Ljubljana, 01.04.2020

Pošta Slovenije je danes na sedežu Zavoda Republike Slovenije za šolstvo prevzela pakete s 172 tabličnimi računalniki in 482 modemi, ki bodo v okviru dobrodelnega projekta razposlana učenkam in učencem iz socialno šibkejših okolij v pomoč pri izobraževanju na daljavo. Učencem in učenkam bo Pošta Slovenije opremo dostavila v četrtek, 2. aprila, v dopoldanskih urah, […]


Še eno spletno mesto za podporo izobraževanju na daljavo

Ljubljana, 31.03.2020

Na pobudo Fakultete za naravoslovje in matematiko, Pedagoške fakultete in Filozofske fakultete Univerze v Mariboru nastaja podporna točka razlagamo.si,  kjer bodo vsa gradiva za vse uporabnike povsem prosto dostopna. Namenjena  je medsebojni pomoči pri izobraževanju na daljavo. Temeljna elementa spletnega mesta (bo)sta Pogovor in Razlage. V Pogovoru bo učenec zastavil vprašanje, na katero bo odgovoril prostovoljec, študent ali […]


Začasni ukrepi na področju vodenja postopkov UOPP

Ljubljana, 31.03.2020

Obveščamo vas, da je bil sprejet Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ, v nadaljevanju interventni zakon) – Ur. l. RS, št. 36/2020), ki velja od 29. 3. 2020 dalje. Določbe navedenega zakona veljajo med drugim tudi za nosilce javnega pooblastila, […]


Ukrepi za zajezitev koronavirusa na ZRSŠ

Ljubljana, 30.03.2020

Obvestila v zvezi z izvedbo dogodkov na Zavodu RS za šolstvo v času širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2): Odpovedani so vsi dogodki v živo, ki so bili napovedani za mesec april 2020. Odpovedano je šolsko tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje (1. VIO – Mehurčki), ki bi se moralo izvesti 2. aprila 2020. Nov termin bo […]


Strokovne usmeritve za izvedbo izobraževanja na daljavo za srednje šolstvo

Ljubljana, 27.03.2020

Po tem ko so se vrata vzgojno-izobraževalnih zavodov na osnovi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih z dne 15. 3. 2020 zaprla za čas do preklica so prizadevanja vseh usmerjena v vzpostavitev izobraževanja na daljavo. Za podporo delu in na podlagi odzivov izvajanja […]


Strokovne usmeritve za izvedbo izobraževanja na daljavo za osnovno šolo

Ljubljana, 26.03.2020

Za podporo delu ravnateljicam in ravnateljem osnovnih šol in na podlagi odzivov izvajanja izobraževanja na daljavo v prvih dveh tednih je Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki in praktiki pripravil Strokovna navodila za ravnateljice in ravnatelje osnovnih šol za izvajanje izobraževanja na daljavo v izrednih razmerah. Navodila za izobraževanje na daljavo v […]


Za učitelje, izvajalce dodatne strokovne pomoči

Ljubljana, 26.03.2020

Razmere, v katerih smo se naenkrat znašli vsi deležniki v vzgoji in izobraževanju, učitelji, starši in otroci, terjajo od nas nekaj inovativnih pristopov k delu z otroki s posebnimi potrebami. Verjamemo, da ste v tem času v oporo tako staršem kot otrokom, kar je v tem času izjemno pomembno. S starši moramo ohraniti stike na […]


Podpora učiteljem za izobraževanje na daljavo

Ljubljana, 25.03.2020

V slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih so nastopile okoliščine, ki omogočajo le izvajanje izobraževanja na daljavo, zato smo se na Zavodu RS za šolstvo odločili, da bom predstavili nekaj video posnetkov/priporočil za učitelje za izobraževanje na daljavo, kjer sta učitelj in učenec fizično ter tudi časovno ločena in tako učiteljem olajšali delo z učenci. Obstaja veliko definicij izobraževanja na […]