domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Novice in obvestila

 

Oddaja poročil za državna in mednarodna tekmovanja v šolskem letu 2018/2019

Ljubljana, 17.07.2019

Predhodno izbrane potencialne prejemnike sredstev iz javnih razpisov za sofinanciranje stroškov državnih tekmovanj in sofinanciranje stroškov udeležbe na mednarodnih tekmovanjih pozivamo k oddaji vsebinskih in finančnih poročil za šolsko leto 2018/2019. Zadnji rok za oddajo poročil je 13. 9. 2019, do 10. ure. V skladu z Javnim razpisom za sofinanciranje stroškov državnih tekmovanj iz znanja […]


Listovnik dijaka kot zakladnica ITS dejavnosti za razvijanje podjetnosti

Ljubljana, 05.07.2019

Na Zavodu za šolstvo je v četrtek, 4. 7. 2019, potekalo delovno srečanje 16. šolskih projektnih timov, ki poskusno uvajajo nov element predmetnika z imenom Interdisciplinarni tematski sklop (ITS*).  Ker gre za kompleksen didaktični pristop, ki zahteva temeljito načrtovanje in intenzivno sodelovanje učiteljev in dijakov pri načrtovanju in izvajanju interdisciplinarnih aktivnosti v okviru ITS, pripravlja […]


5. konferenca ravnateljev VIZ v Republiki Sloveniji

Ljubljana, 27.06.2019

Vljudno vas vabimo na 5. konferenco ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji,  ki bo  v sredo, 21. 8. 2019,  v Kongresnem centru  Brdo pri Kranju, Predoslje 39, 4000 Kranj. Na konferenci bomo poudarili pomen pedagoškega vodenja za delo strokovnih organov v vrtcih in šolah  ter aktivnosti za večjo kakovost. Predstavljeno bo učinkovito pedagoško vodenje, ki postavlja […]


1. konferenca PODVIG

Ljubljana, 27.06.2019

Danes je na Brdu pri Kranju potekala 1. konferenca Podvig, na kateri smo govorili o pomenu razvoja kompetenc podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem ter širšo skupnostjo. V ta namen smo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji v prvem letu projekta razvili, preizkušali in implementirali modele, ki […]


Poletni eNovičnik 2019

Ljubljana, 27.06.2019

V poletnem eNovičniku si lahko preberete aktualna obvestila ter si ogledate novosti v Založbi ZRSŠ, kjer predstavljamo podrobnejšo vsebino aktualnih novih revij. Ob tem vas vljudno vabimo na 5. konferenco ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji,  ki bo  v sredo, 21. avgusta 2019,  v Kongresnem centru  Brdo pri Kranju, Predoslje 39, 4000 Kranj. Želimo vam prijetne počitnice.


Navidezna, obogatena in mešana resničnost kot učno okolje?

Ljubljana, 21.06.2019

Na šolskem centru Celje, Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije je skupina svetovalcev z ZRSŠ in CPI  na delovnem srečanju s pomočjo učitelja Alena Pavšarja iskala odgovore na vprašanja: kaj je to navidezna (VR = Virtual Reality), obogatena (AR = Augmented Reality) in mešana resničnost (MR = Merged Reality) kje je potencial  VR in […]


Uvajanje ITS v šolsko prakso v letu 2019/2020

Ljubljana, 20.06.2019

V skladu s sklepom SSSI (184. seja 1.6.2017), imajo gimnazije in srednje šole, ki izvajajo izobraževalni program Gimnazija, možnost izvajati programski element z imenom interdisciplinarni tematski sklop (ITS). ITS je vsebinsko zaokrožena celota, s katero se uresničujejo in poglabljajo medsebojno povezani cilji raznih disciplin in/ali predmetov (najmanj treh). Dosedanja praksa izvajanja ITS je pokazala, da […]


Podobe Prekmurja

Ljubljana, 18.06.2019

Danes je v Fužinskem gradu v Ljubljani potekala zaključna prireditev ob natečaju »Podobe Prekmurja«, ki smo ga na Zavodu RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport razpisali za učence osnovnih šol in dijake srednjih šol iz slovenskega kulturnega prostora. Na natečaj se je odzvalo 7 šol z 11-imi nalogami ter […]


Nacionalna usmeritev kulturno-umetnostne vzgoje

Ljubljana, 13.06.2019

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za kulturo in Zavod RS za šolstvo smo od leta 2006 partnerji pri načrtnem razvoju kulturno-umetnostne vzgoje – ključnemu inštrumentu za neposredno krepitev kompetence, imenovane kulturna zavest in izražanje. Pri uresničevanju ciljev in zagotavljanju kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje imajo vzgojno-izobraževalni zavodi zelo pomembno vlogo. Zato v času priprave letnih […]


OIV za srednješolce v šol. letu 2019/2020

Ljubljana, 12.06.2019

Zavod RS za šolstvo vsako leto pripravi Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za naslednje šolsko leto. Obvezne izbirne vsebine so okoli 6-odstoten del gimnazijskega predmetnika, v katerem se srečujejo šola in zunanji izvajalci s svojo ponudbo. Podobno obliko, ki ji pravimo Interesne dejavnosti, poznamo tudi v poklicnem in strokovnem šolstvu. […]