Nazaj na vrhnjo stran: Matematika na enem mestu

Predmetna skupina za matematiko

Temeljne naloge Predmetne skupine za matematiko so:

 • razvoj predmeta, 
 • spremljanje raziskav, 
 • priprava strokovnih dokumentov in 
 • razvoj sodobnih didaktičnih pristopov za pouk. 

Predmetna skupina za matematiko je odgovorna tudi za vsebinski razvoj učnega načrta za matematiko v osnovni šoli in gimnaziji ter za razvoj katalogov znanja za matematiko za srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje. Pri tem sodelujemo s strokovnjaki z univerz ter z osnovnošolskimi in srednješolskimi učitelji. 

Naše delo je usmerjeno v strokovno podporo osnovnošolskim in srednješolskim učiteljem in njihovi strokovni in profesionalni rasti. V ta namen organiziramo in izvajamo seminarje, delavnice in strokovne konference ter srečanja študijskih skupin za učitelje matematike. Ukvarjamo se z različnimi vsebinami, kot so:

 • načrtovanje pouka matematike, 
 • preverjanje in vrednotenje znanja in 
 • smiselna raba digitalnih tehnologij. 

Z učitelji matematike oz. šolskimi matematičnimi aktivi sodelujemo tudi na individualni ravni, v obliki svetovalnih storitev. 

Preko različnih mednarodnih in slovenskih projektov, v katerih sodelujemo svetovalke predmetne skupine za matematiko, se povezujemo z domačimi in tujimi institucijami. Znotraj projektov delujemo na področjih: 

 • matematične pismenosti, 
 • preiskovanja v matematiki, 
 • formativnega spremljanja, 
 • računalniškega mišljenja ter 
 • drugih področjih, ki se navezujejo na pouk matematike in tudi širše.

Rezultate svojega dela redno predstavljamo širši javnosti preko strokovnih člankov, prispevkov in strokovnih gradiv. Sodelujemo tako na domačih kot tujih konferencah. Smo organizatorji mednarodne konference o učenju in poučevanju matematike (KUPM) in izdajamo revijo Matematika v šoli, ki izhaja že več kot 25 let.

Kontakt predmetne skupine za matematiko: