Zaključna mednarodna konferenca projekta Jeziki štejejo – Z jeziki do spoštovanja različnosti, koristi za možgane in zagotavljanja miru

Zaključna hibridna konferenca projekta »Jeziki štejejo« se bo odvila v ponedeljek in torek, 26. in 27. septembra 2022 na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana. Konferenca bo potekala v hibridni obliki (v živo in na daljavo).

Rok za prijavo: 6. maj (petek) 2022 ob 24.00 po srednjeevropskem času. Obvestilo o potrditvi: 24. junij (petek) 2022

Vabilo za oddajo povzetkov

Namen konference je zagotoviti skupno platformo za raziskovalce, oblikovalce jezikovne politike, učitelje (jezikov), študente bodoče učitelje ter vse, ki jih zanima razprava in izmenjava znanja o ključnih vprašanjih večjezičnega izobraževanja. Teme konference so:

 • Razno-/večjezični pristopi k poučevanju in učenju jezikov
 • Jezikovno občutljivo poučevanje
 • Čezjezikovanje (Translanguaging)
 • Družbeni in psiholingvistični vidiki razno-/večjezičnosti
 • Jezikovne politike
 • Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje (CLIL)
 • Jezikovna ozaveščenost/prebujanje za jezike
 • Informacijska in komunikacijska tehnologija (IKT) v večjezičnem izobraževanju
 • Inovativno jezikovno poučevanje
 • Medkulturnost pri poučevanju in učenju jezikov
 • Ocenjevanje v razno-/večjezičnem kontekstu
 • Razvoj strokovne usposobljenosti učiteljev jezikov v razno-/večjezičnem kontekstu
 • Jeziki šolanja v pluri/večjezičnem kontekstu
 • Jezikovni repertoarji in delne kompetence
 • Nevrokognitivne značilnosti večjezičnih oseb
 • Pristopi k večjezičnemu poučevanju
 • Razumevanje med sorodnim
 • Starodavnimi in klasičnimi jeziki v plurilingvalnem izobraževanju

Raziskovalce/-ke, učiteljice/-e, vzgojiteljice/-e in študente/-ke vabimo k oddaji povzetkov za navedene vrste predlogov. Povzetki morajo biti napisani v angleščini ali slovenščini, na konferenci pa si bomo prizadevali vključiti predavatelje, ki uporabljajo več jezikov, torej je zato lahko vaš prispevek delno tudi v kakšnem drugem jeziku poleg slovenščine oz. angleščine, saj želimo „živeti“ večjezičnost. Dolžina povzetkov za ustne predstavitve je približno 250 besed, za plakate pa približno 150 besed.

V kolikor bi želeli na konferenci aktivno sodelovati s predstavitvijo ali plakatom, lahko svoj povzetek predstavitve ali plakata oddate na spodnji povezavi.

Na strani za oddajo povzetkov EasyChair se je potrebno najprej brezplačno registrirati (ustvariti uporabniško ime in geslo):

Rok za oddajo povzetkov je petek, 6. 5. 2022. Po koncu konference bo izdan zbornik povzetkov v slovenščini in angleščini.

V primeru dodatnih vprašanj pišite na ali .