Zaključna konferenca projekta Design my future

Konec leta 2022 se bo projekt DESIGN MY FUTURE – Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve končal in 13. decembra 2022 bo potekala hibridna konferenca v Portu na Portugalskem. Več informacij o konferenci je na voljo na spletni strani konference.

Namen projekta je zmanjšati zgodnje opuščanje šolanja pri mladih v starosti od 14 do 17 let s spodbujanjem za premišljene izobraževalne in karierne odločitve ter z zagotavljanjem ustrezne strokovne podpore na šoli, da vsi dokončajo šolanje in tako pripravljeni vstopijo na trg dela. Konferenca v Portu bo združila učitelje, starše in oblikovalce politik ter spodbudila razpravo o tem, kako je to mogoče doseči. Predstavljeni bodo vsi rezultati projekta: smernice za učitelje in druge strokovne delavce, smernice za starše in skrbnike, digitalna igra za mlade ter gradivo za usposabljanje strokovnih kolektivov na šolah.

Na Zavodu RS za šolstvo smo v okviru tega projekta pripravili smernice za učitelje in druge strokovne delavce, ki jih bosta predstavili soavtorici mag. Tamara Malešević in Vanja Kavčnik Kolar. V njih obravnavamo preventivne in intervencijske strategije pri obvladovanju zgodnjega opuščanja šolanja pri mladih iz ranljivih družin. Z njimi želimo nagovoriti aktualne poučevalne potrebe strokovnih kolektivov pri delu z ranljivimi skupinami mladih in tako učiteljem ponuditi k rešitvam usmerjen pristop pri njihovem soočanju z raznolikostjo dijakov, ki jih prinaša sodobni čas.

Kot ključne smo v tem kontekstu prepoznali naslednje strategije: formativno spremljanje, oblikovanje spodbudnega in psihološko varnega učnega okolja, vključujoče vodenje ter ustvarjanje in delovanje v učeči se skupnosti.