XXVI. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev


Vloga pomočnika ravnatelja pri uvajanju sprememb in izboljšav v vzgojno-izobraževalnem zavodu

9. in 10. april 2024, kongresni center Portus, Hotel Slovenija, Portorož

Spremembe v družbi, ki jih narekuje hiter razvoj tehnologij z vse večjo digitalizacijo, z vse bolj napredno umetno inteligenco, z raznolikostjo potreb v družbi, zahtevajo drugačen in bolj prilagodljiv vzgojno-izobraževalni proces. Vzgojno-izobraževalni zavodi namreč prevzemajo velik delež odgovornosti za to, da z učinkovitim delovanjem, novimi pedagoškimi pristopi, posodabljanjem kurikula in s krepitvijo kakovostne šolske klime, otroke, učence in dijake dobro pripravijo za življenje in delo v sodobni družbi.

Z vsebinami letošnjega strokovnega srečanja želimo spodbuditi razmislek o pomembnosti  vloge pomočnika ravnatelja pri uvajanju sprememb in izboljšav. Ob prilagajanju spremembam in z vodenjem izboljšav se vodje in strokovni delavci običajno soočajo s številnimi izzivi, ki od njih zahtevajo usposobljenost in moč, da bi jih premagali. Naš cilj je ustvariti prostor za pridobivanje novih znanj, strategij in orodij, za izmenjavo idej, izkušenj in najboljših praks med pomočniki ravnateljev, ki se soočate s podobnimi izzivi. Zavedanje, da se lahko spremembe in izboljšave zgodijo le ob dobrem vodenju, ki zaposlene motivira, podpira in daje občutek pomembnosti, je dobra osnova za končni uspeh.


PROGRAM

PRIJAVNICA bo odprta do 2. aprila 2024.

POVZETKI PREDAVANJ IN DELAVNIC


KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na srečanju je 150€ + DDV. Rok za odjavo je najmanj 3 dni pred začetkom srečanja. Odjave pošljite na e-naslov: . Če prijavljeni kandidat udeležbe ne odjavi do 3 dni pred začetkom srečanja, ali če se od srečanja ne odjavi, Zavod RS za šolstvo zaračuna celotno kotizacijo srečanja.


E-PRIJAVA NA SREČANJE do 2. aprila 2024
E-prijava na srečanje: PRIJAVNICA
Prijavite se z uporabniškim imenom (vaš e-naslov) in geslom za ŠRIS, v kolikor ga imate. Sicer pustite zgornji dve vrstici prijavnice prazni. V primeru pozabljenega gesla, si ga ponovno ustvarite TUKAJ.


REZERVACIJA PRENOČIŠČA
Obrazec za rezervacijo prenočišča v Lifeclass hotelih je objavljeno TUKAJ.

Pomembni datumi

Prijava udeležbe na posvetu
do 2. aprila 2024
XXVI. posvet pomočnikov ravnateljev9. in 10. april 2024


Vodja posveta: mag. Vlasta Poličnik, 
Koordinatorica posveta: Katarina Jerončič,