Vabljeni na teden digitalnega izobraževanja 

Teden digitalnega izobraževanja prinaša 5 brezplačnih izobraževalnih večerov na daljavo.  

Osrednja tema vseh večerov bo podpora razrednikom pri opolnomočenju otrok, učencev in dijakov v skrbi za zdravje in dobro počutje ter ohranjanje šole kot varnega in spodbudnega učnega okolja. Vsebine priporočamo tudi svetovalnim in ostalim strokovnim delavcem. 

Na usposabljanju bomo prisluhnili odličnim predavateljem in praktikom s primeri prakse in različnimi aktivnostmi s področja razvijanja digitalne ter osebne in socialne ključne kompetentnosti otrok, učencev in dijakov. 

Primeri prakse predstavljajo razmisleke s poudarki na razvoju kompetenc s področij varnosti, informacijske pismenosti, komuniciranja in sodelovanja, empatije, prožnosti, samouravnavanja … 

Usposabljanje bo potekalo na daljavo vsak dan od 5. 6. 2023 do 9. 6. 2023 od 19. do 20.30 ure v virtualnem okolju. 

Prijavite se na https://bit.ly/TDI-junij23 do 31. 5. 2023.

Za prijavo potrebujete AAI račun. Če ga še nimate, se obrnite na podporo na vaši šoli. Če imate težave s prijavo, pišite na  

Prijavljeni boste navodila glede dostopa do virtualnega okolja prejeli po 1. 6. 2023. 

Udeležba na usposabljanju je brezplačna. Za pridobitev potrdila o usposabljanju v obsegu 8 ur je potrebna udeležba na vsaj 4 srečanjih. VABILO S PROGRAMOM