Poletna šola slovenščine, 30. 7. do 6. 8. 2023


Center šolskih in obšolskih dejavnosti in Zavod RS za šolstvo bosta v času od 30. 7. do 6. 8. 2023 v domu Soča v Tolminu organizirala poletno šolo slovenščine, ki je namenjena otrokom in mladostnikom slovenskega porekla iz tujine (starost 10-14 let). V dopoldanskem času se mladi v različnih skupinah učijo slovenščino, ob popoldnevih pa se udeležujejo ustvarjalnih, športnih in družabnih dejavnosti, se med seboj povezujejo in spoznavajo značilnosti Slovenije in njenih regij.  

Pokrovitelj in financer poletne šole je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje RS. Rok za prijavo je 10. 5. 2023. Prijavna dokumentacija je dosegljiva na povezavi: https://www.zrss.si/mednarodno-sodelovanje/slovenci-izven-meja/slovenci-po-svetu-sticisce/poletna-sola/