Nadaljevalni program šole za ravnatelje


Stalnost in kompleksnost sprememb

16. in 17. januar 2024, kongresni center Portus, Hotel Slovenija, Portorož


Spremembe so del razvojne poti vsake institucije. Živimo v času izjemnega globalnega tehnološkega napredka. Naše razumevanje multikulturnosti in vključujoče družbe je povod novim in pogosto zapletenim medosebnim odnosom. Nemalokrat smo tudi soustvarjalci kompleksnih in pogosto konfliktnih pogledov in praks lastnega bivanja in sobivanja z drugimi. Zdi se povsem odveč opozarjati, da morajo tudi šole ne le dohajati te spremembe, ampak mlade ljudi ustrezno opremljati za soočanje z njimi. V procesu vodenja se nenehno srečujemo z izzivi. Preobrazba vzgojno-izobraževalnih ustanov je lahko dolga, težka in pogosto osamljena naloga. Nekateri ljudje si želijo sprememb, drugi ne, nekateri pa preprosto niso pripravljeni čakati, da se pokažejo rezultati. Ko se vodja šole odpravi na to pot, kako naj ve, kaj storiti, kdaj to storiti, koga poslušati in kako obvladati kritike na tej poti?

V nadaljevalnem programu Šole za ravnatelje, ki smo ga naslovili Stalnost in kompleksnost sprememb, usmerjamo pozornost v raziskovanje procesov sprememb in razumevanje vloge vodij, ki si morajo prizadevati za spremembe. Spremembe zahtevajo veliko občutka, saj so v njihovem osrčju ljudje. Uspešnost vodenja se najbolje izkazuje v poznavanju jasno oblikovane vizije, kako uskladiti različne interese vseh deležnikov do uresničitve zastavljenih ciljev.

Ob vztrajnosti raznoterih sprememb se usklajujemo z drugačnimi okoliščinami tudi na področju vzgoje in izobraževanja, kjer imamo, ob začrtanih kurikularnih spremembah, možnosti pisanja inovativnih zgodb. Takrat postavljamo v ospredje razumevanje ključnih zakonitosti uvajanja sprememb ter tako lažje upravljamo s procesi in učinkovitejše premagujemo ovire.


PROGRAM

POVZETKI PREDAVANJ IN DELAVNIC

PRIJAVNICA

KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na srečanju je 150€ + DDV. Rok za odjavo je najmanj 3 delovne dni pred datumom srečanja. Odjave pošljite na e-naslov: . Če prijavljeni kandidat udeležbe ne odjavi do 3 delovne dni pred pričetkom srečanja, Zavod RS za šolstvo zaračuna stroške organizacije, in sicer 50 % kotizacije srečanja. Če se kandidat odjavi na dan pričetka srečanja ali če se od srečanja ne odjavi, Zavod RS za Šolstvo zaračuna celotno kotizacijo srečanja (torej 100 %). Kotizacija vključuje, izvedbo programa in spremljevalnega programa, pogostitve med odmori in večerjo prvi dan.

E-PRIJAVA NA SREČANJE do 9. januarja 2024
E-prijava na srečanje: PRIJAVNICA
Prijavite se z uporabniškim imenom (vaš e-naslov) in geslom za šris, v kolikor ga imate. Sicer pustite zgornji dve vrstici prijavnice prazni. V primeru pozabljenega gesla, si ga ponovno ustvarite TUKAJ.

REZERVACIJA PRENOČIŠČA
Obrazec za rezervacijo prenočišča v Lifeclass hotelih je objavljen TUKAJ.


Kontakt:
Vodja posveta: mag. Marko Strle, 
Organizacija posveta: Eva Valant,