Nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti


Med dogodki, ki jih načrtujemo v novem šolskem letu, je tudi nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti, ki bo glede na epidemiološke razmere potekala 24. novembra 2021 v Thermani Laško ali videokonferenčno. Več informacij bomo objavili kasneje.

Ob začetku novega šolskega leta smo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in Zavodu RS za šolstvo (ZRSŠ) pripravili posodobljeno Strategijo kulture vedenja in vzgoje za trajnostno mobilnost v vzgoji in izobraževanju, veljavno za obdobje 2021-2024 (drugi predpisi in dokumenti). Strategijo smo pripravili v sodelovanju s posameznimi strokovnjaki za varnost v cestnem prometu ter nekaterimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi, ki predstavljajo primere dobre prakse.  

Strategija je osnova za načrtovanje vizije trajnostne mobilnosti v vzgojno izobraževalnih zavodih (vrtec, OŠ, SŠ), za implementacijo, evalviranje področja in za sodelovanje s strokovno javnostjo in drugimi deležniki. Vključuje aktualne usmeritve na področju trajnostne mobilnosti v vzgojno izobraževalnih zavodih v Republiki Sloveniji. Obenem spodbuja vodstvene in strokovne delavce zavodov, da otrokom in mladostnikom čim bolj približajo koncept trajnostne mobilnosti, ga skupaj z njimi prenašajo v prakso in jih tudi z lastnim zgledom usmerjajo k uresničevanju ciljev in načel varnega in okolju prijaznega gibanja v prometu. Gre za pomembne korake v vzgojno izobraževalnih zavodih pri sooblikovanju zavestne odločitve, da bomo s svojim ravnanjem sledili viziji nič

MIZŠ in ZRSŠ sta pripravila tudi dva programa usposabljanj strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju trajnostnega razvoja in trajnostne mobilnosti za aktivno državljanstvo, in sicer »Usposabljanje učiteljev za izvajanje kolesarskih izpitov in trajnostna mobilnost v OŠ« in »Praktična vožnja in usposabljanje učiteljev za izvajanje kolesarskih izpitov v OŠ«.