Konferenca za učitelje in učiteljice razrednega pouka


BRALNA PISMENOST NA RAZREDNI STOPNJI

Lokacija: Thermana Laško

Trajanje: 8 ur

Vsebina: Razvijanje bralne kulture, Zgodnja pismenost, Branje z razumevanjem, Proces opismenjevanja, Branje književnih besedil, Pismenost v večjezičnem okolju, Skupno branje, Družinsko branje, Multimodalna besedila, Vloga odraslih v procesu učenja branja, Digitalna tehnologija in učenja branja.

Oblike dela: predavanja, pogovori, tematske prestavitve, delavnice, predstavitev bralne akcije.

Prijave: KATIS.

Brez kotizacije.

Več podrobnosti bomo objavili v prihodnjih dneh.