Priporočila za branje knjig – Tekmovanje s področja slovenščine za učence in dijake za Cankarjevo priznanje in Mehurčke 2021/2022

Državna komisija za tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje je izbrala besedila za Cankarjevo tekmovanja za šolsko leto 2021/2022. Poimenovala ga je “Vedre bližine med nami”.

Skupna izhodišča in glavni poudarki priprave na tekmovanje s področja slovenščine za učence in dijake za Cankarjevo priznanje in Mehurčke 2021/2022

Državna komisija za tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje je izbrala besedila za Cankarjevo tekmovanje za šolsko leto 2021/2022. Poimenovala ga je “Vedre bližine med nami”.

Tekmovalne naloge iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje in navodila za vrednotenje na šolski in državni ravni v šolskem letu 2020/2021

Objavljamo tekmovalne naloge iz znanja slovenščine za osnovnošolce in srednješolce v šolskem letu 2020/2021 na šolski in državni ravni.

Poziv k prijavi udeležencev na interesna in selekcijska tekmovanja – slovenščina

Zavod RS za šolstvo v skladu z 9. členom Pravilnika o tekmovanju učencev in dijakov s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje razpisuje v šolskem letu 2021/2022 Interesno in selekcijsko tekmovanje s področja slovenščine za učence in dijake z naslovom Vedre bližine med nami.

Dobitniki priznanj Tekmovanja iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje v šolskem letu 2020/2021

Znani so rezultati oziroma dobitniki priznanj Tekmovanja iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje v šolskem letu 2020/2021.

Dodatna navodila mentorjem tekmovalcev državnega tekmovanja iz slovenščine za Cankarjevo priznanje 2020/2021

Na podlagi izkušenj tekom poskusne/testne izvedbe državnega tekmovanja iz znanja slovenščine vas prosimo, da s tekmovalci še enkrat podrobno preberete vsa predhodna navodila pred sobotno izvedbo državnega tekmovanja in dodatna navodila mentorjem tekmovalcev državnega tekmovanja iz slovenščine za Cankarjevo priznanje 2020/2021.

Obvestilo mentorjem tekmovalcev državnega tekmovanja iz slovenščine za Cankarjevo priznanje 2020/2021

Obveščamo vas, da bo na dan tekmovanja v soboto, 22. maja 2021, ob 12. uri potekala moderacija in 1. vrednotenje, ki smo ga na pobudo velikega števila mentorjev podaljšali do torka, 25. 5. 2021, do 16. ure.

Potek in izvedba državnega tekmovanja iz slovenščine za Cankarjevo priznanje 2020/2021

Objavljamo podrobnejše informacije za mentorje tekmovalcem, informacije o testni izvedbi tekmovanja ter navodila za nadzorne, ocenjevalce ter tekmovalce državnega tekmovanja iz slovenščine za Cankarjevo priznanje v šolskem letu 2020/2021.

Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje v šolskem letu 2021/2022

Poziv mentorjem za predlog izbire besedil za tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje v šolskem letu 2021/2022.

Nagovor prof. dr. Igorja Sakside, predsednika komisije

Spoštovane kolegice in kolegi, mnenja o tem, kako in ali sploh naj Cankarjevo tekmovanje izpeljemo, so brez dvoma različna, bržkone tudi nasprotna….

Priporočila za branje knjig za tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje 2020/2021

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje: Priporočila 1. VIO: 1. razred – Mehurčki Priporočila 1. VIO: 2. in 3. razred Mehurčki Drugo vzgojno-izobraževalno…

Obvestilo osnovnim in srednjim šolam glede tekmovanja iz slovenščine za Cankarjevo priznanje

Zavod RS za šolstvo je v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o tekmovanju v znanju za slovenščino za Cankarjevo priznanje je razpisal v šolskem letu 2020/2021 tekmovanje z naslovom: SLOVENIJA, VSE NAJBOLJŠE