Izobraževalna srečanja za strokovne delavce v VIZ na OE ZRSŠ Novo mesto

Na Zavodu RS za šolstvo, OE Novo mesto smo pripravili nabor izobraževalnih srečanj za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, kjer…

15 mar 2021