Izobraževalna srečanja za strokovne delavce v VIZ na OE ZRSŠ Novo mesto


Na Zavodu RS za šolstvo, OE Novo mesto smo pripravili nabor izobraževalnih srečanj za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, kjer so natančnejši podatki o posameznih srečanjih, ki se bodo, če ni navedeno drugače, začenjala ob 14. uri. Srečanja bodo potekala od januarja do aprila v prostorih ZRSŠ, Območne enote Novo mesto, Novi trg 5, 8000 Novo mesto. Trajala bodo 4 šolske ure.

Posredujemo vam tudi elektronske naslove izvajalcev, na katere se lahko obrnete v primeru potrebe po natančnejših informacijah.

Prosimo, da svoje sodelavce seznanite z informacijo o srečanjih in jih spodbudite k prijavi. Zaradi omejenega števila udeležencev, obveščanja o morebitnih spremembah in lažje organizacije naj se udeleženci obvezno prijavijo.