Nazaj na vrhnjo stran: Rólunk

Tevékenységi területek

A professzionális fejlődés

a tanításhoz és tanuláshoz szükséges tudás, ötletek és tapasztalatok kincstárához való kulcsot jelenti. Az élő és virtuális közösségekben való különböző együttműködési formákkal a közös alkotást, tapasztalatcserét, a meglevő tudás és készségek gazdagítását és a szemléletváltást ösztönözzük.

A szakmai megoldások

minőségi, hatékony ötleteket megvalósító módszerek, amelyek a szaktanácsadók és a tanárok, valamint igazgatók közös fejlesztő munkájának az eredményeként jöttek létre. Hazai és nemzetközi projektekben és feladatokban születnek azzal a céllal, hogy a gyakorló pedagógusok bevezessék őket a pedagógiai gyakorlatba.

A projektek

hazai és nemzetközi viszonylatban új szakmai megoldásokat hoznak az óvodák és iskolák életébe. Innovatív tanulási környezeteket, új stratégiákat és tanítási, valamint tanulási módszereket fejlesztünk általuk, a különböző együttműködési formákkal a pedagógusok munkáját támogatva.

A kiadó

szakmai publikációk kiadásával az óvodákban és iskolákban dolgozó pedagógusok és más szakalkalmazottak szakmai és személyiségfejlődését segíti. Folyóiratokat, monográfiákat, kézikönyveket, tanulmányköteteket, tankönyveket és más kiadványokat jelentet meg.

A nemzetközi együttműködés

lehetőséget teremt a közös alkotásra, a nemzetközi szervezetekkel (pl. OECD, Európa Tanács, UNESCO) együttműködve szakmai megoldások keresésére. Szakmai kapcsolatokat ápolunk a határon túli szlovénekkel és az országban élő más kultúrákkal is.