Nazaj na vrhnjo stran: Fizika na enem mestu

Predmetna skupina za fiziko

Področja dela Predmetne skupine za fiziko:

  • izobraževanja učiteljev na študijskih srečanjih, seminarjih, konferencah, webinarjih …;
  • sodelovanje z učitelji v okviru projektov in razvojnih nalog;
  • skrb za spletne učilnice, ki so namenjene obveščanju učiteljev in spodbujanju sodelovanja med njimi;
  • izvajanje svetovalnih storitev;
  • individualna pomoč učiteljem ob morebitnih dilemah glede pouka fizike;
  • priprava strokovnih mnenj za ministrstvo, pristojno za izobraževanje ter za Inšpektorat RS za šolstvo in šport.

Kontakti:
in