Nazaj na vrhnjo stran: Ekonomija na enem mestu

Predmetna skupina za ekonomijo

Predmetna skupina za ekonomijo se ukvarja z razvojem predmetov ekonomija, podjetništvo in poslovanje. V letu 2020 so bili sprejeti posodobljeni učni načrti, s katerimi smo vsebinsko in didaktično temeljito prenovili predmeta ekonomija in podjetništvo ter uvedli nov predmet – poslovanje, ki v ekonomski gimnaziji poleg poslovne informatike uvaja nove sklope, in sicer: finance, trženje in prodaja, računovodstvo ter mednarodno poslovanje.

Prioritetna naloga Predmetne skupine je:

  • priprava učbenikov in drugih strokovnih gradiv za posodobljene in nove predmete, 
  • razvoj sodobnih načinov učenja in poučevanja ekonomskih predmetov ter
  • priprava rešitev z vključevanjem IKT, ki omogočajo uporabo teh načinov pri pouku.

Naše delo je usmerjeno v strokovno podporo učiteljem in njihovi strokovni in profesionalni rasti. V ta namen organiziramo in izvajamo srečanja študijskih skupin in seminarje ter delavnice za učitelje.

Na področju mature pri predmetu ekonomija sodelujemo s predmetno izpitno komisijo na Državnem izpitnem centru.