Z umetnostjo do znanja geografije


Uporaba IKT pri pouku geografije

https://doi.org/10.59132/geo/2024/1/31-37

Izvleček

V šolskem letu 2022/23 smo z učenci devetih razredov OŠ Bežigrad v Ljubljani izdelali interaktivni zemljevid Slovenije z obogateno resničnostjo, opremljen s QR kodami, ki prikazujejo kratke stop-motion animacije (iluzija gibanja s hitrim menjavanjem sličic) naravnogeografskih procesov (poplave, kraška polja, morska erozija …), tipičnih za prevladujočo površinsko obliko pokrajin v Sloveniji: kraški, ledeniški, morski, rečni relief … Izdelava zemljevida in animacij je potekala v sodelovanju z Zavodom Kersnikova, v okviru katerega že leta deluje laboratorij Rampa – platforma za inkubacijo in produkcijo umetniških projektov mladih ustvarjalcev. Za izdelavo animacij stop-motion (animacija lutk in predmetov, kjer s fotoaparatom snemamo sliko za sliko) so učenci porabili štiri šolske ure, v katere so bili vključeni štirje koraki: priprava in predhodne informacije organizatorjev in učitelja, raziskovalno delo učencev in priprava scenarija, izdelava scenografije in slikovni načrt ter montaža.

Abstract

Teaching Geography Through Art
Using ICT in Geography Lessons

In the 2022/23 school year, the ninth-grade students from the Bežigrad Primary School in Ljubljana created an interactive augmented reality map of Slovenia, equipped with QR codes showing short stop- motion animations (i.e., the illusion of movement with rapid frame changes) of natural-geographical processes (floods, karst fields, marine erosion, etc.) typical of the predominantly superficial form of landscapes in Slovenia: karst, glacial, marine, river landforms, etc. The map and animations were developed in collaboration with the Kersnikova Institute, which has operated the Rampa laboratory for years as a platform for launching artistic initiatives by young innovators. The students spent four lessons producing stop-motion animations (recording the movement of puppets and objects with a camera), which involved four steps: preparation and preliminary information from the organisers and the teacher, student research and script preparation, production of scenography and the picture plan, and editing.