Z lutkami se učimo

PDF članek

Predstavitev projekta SKUM

Izvleček

Kot učiteljica začetnica sem se tekom prvega leta poučevanja v 1. razredu še profesionalno iskala in sproti spoznavala, kateri učni pristopi so pri delu s prvošolci najučinkovitejši. Ugotovila sem, da pouk najbolje vodim takrat, ko izberem učni pristop, ki je blizu meni in moji filozofiji dobrega poučevanja. Poučevanja se lotim iz otrokove perspektive, učne ure skušam zastaviti tako, da načrtujem dejavnosti, pri katerih bodo učenci lahko aktivni, hkrati pa sproti med uro spremljam učence in skušam s spodbudami motivirati ter jih usmerjati do novih spoznanj. Vključitev v projekt Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno umetnostno vzgojo (SKUM) mi je omogočila, da prenesem teoretično znanje v prakso.

Abstract

Learning From Puppets: Presentation of SKUM Project

As a beginning teacher, I was still learning about the most effective ways to work with first graders during my first year of teaching. I discovered that I teach best when I adopt a personal teaching approach pertinent to my teaching philosophy. I embark on teaching from the child’s perspective and try to design lessons during which pupils can be active. I keep an eye on them throughout the class and motivate and guide them to new insights through encouragement. Being part of the SKUM project has allowed me to put theoretical knowledge into practice.