Vse, kar moraš vedeti o poučevanju na daljavo

PDF članek

Izvleček

Poučevanje glasbe na daljavo je bilo na začetku ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa za večino učiteljev nekaj novega in nepredstavljivega. Sčasoma smo se privadili na drugačne okoliščine poučevanja in v njih našli celo kaj dobrega. V prvem delu prispevka so opisani izzivi poučevanja v tem nenavadnem času in možne rešitve zanje, v drugem delu pa predlogi, kako lahko pridobljene izkušnje poučevanja na daljavo pozneje izkoristimo pri poučevanju v živo.

Abstract

Everything You Need to Know about Distance Teaching

When measures for preventing the spread of the new coronavirus were introduced, the distance teaching of music was something new and unimaginable for most teachers. In time, we got used to the different teaching situation and even found something good in it. The first part of the article describes the challenges teachers faced during this unusual time and possible solutions to them. The second part gives suggestions for how we can later apply the experience gained from distance teaching to teaching in school.

.