Ujeti neskončnost v dlan

PDF članek

Povzetek

Uresničevanje poslanstva šole se v današnjih časih zdi kot misija nemogoče. Na šolo se naslavljajo zahteve, ki močno presegajo njeno poslanstvo, od učiteljev se pričakuje skorajda reševanje sveta, hkrati se njihova vloga vse bolj instrumentalizira. Vprašanje okoliščin, ki vplivajo na uresničevanje poslanstva šole, je v središču tega prispevka, pri čemer se zdi, kot da je prizadevanje za uresničevanje poslanstva podobno lovljenju neskončnosti v dlan.

Abstract

Catching Infinity in the Palm of One’s Hand

Nowadays, implementing the school’s mission seems like a mission impossible. Schools are obliged to do things that far exceed their mission, teachers are expected to almost save the world and yet at the same time their role is increasingly instrumentalized. The paper discusses the influencing circumstances on school’s mission whereby it seems as if the pursuit of the mission is like catching infinity in the palm of one’s hand.