Učitelj kot mentor v procesu oblikovanja učenčeve glasbene identitete

PDF članek

Izvleček

Avtorica prikaže svoj pogled na vzgojo mladih glasbenikov preko spoznavanja njihovega notranjega sveta, misli in občutkov

Abstract

Teachers as Mentors in Students‘ Development of Musical Identities

The author expresses her opinion on how to guide aspiring musicians into understanding their inner
selves, their ideas and feelings.