Tudi spletno nasilje ni zabavno. Ustavimo ga

PDF članek

Povzetek

V prispevku je predstavljena tematska medpredmetno načrtovana ura obvezne izbirne vsebine Učenje učenja, ki pasti spleta prikazuje z uporabo bralne učne strategije VŽN.

Abstract

Class Meeting: Online Violence Is Not Funny Either. Let’s Put an End to It

The paper presents the planned themed cross-curricular lesson in the compulsory elective subject Learning to Learn, which demonstrates the traps of the World Wide Web through the KWL reading strategy (Know, Want to Know, Learned).