The Role of School Management in Institutional Absorption Capacity

PDF članek

https://doi.org/10.59132/vviz/2023/54/22-45

Abstract

This paper provides an insight into research results on network-based school management. Many findings show that while horizontal learning within schools is often strong, external links are weaker, and there are only a few educational actors able to collaborate effectively with other sectors. In this paper, we present a management practice that sees schools as a part of the socio-ecological system, able to recognise the resources of the environment and access them in the longer term. The model developed provides a clear view of the content areas and platforms for internal and external collaboration, selection filters, and dynamics.

Povzetek

Vloga vodstva šole pri institucionalni absorpcijski sposobnosti

Prispevek ponuja vpogled v rezultate raziskav o mrežnem vodenju šol. Številne ugotovitve kažejo, da je horizontalno poučevanje v šolah pogosto učinkovito, vendar so zunanje povezave šibkejše in le nekaj izobraževalnih akterjev je sposobnih uspešno sodelovati z drugimi sektorji. V tem prispevku predstavljamo prakso vodenja, ki šole obravnava kot del socialnoekološkega sistema, obenem pa je sposobna prepoznati in dolgoročno uporabljati vire v okolju. Razviti model omogoča jasen vpogled v vsebinska področja in platforme za notranje in zunanje sodelovanje, v filtre za izbor in v dinamiko.

.

.