Sončni višinomer kot pripomoček za učenje geografije

PDF članek

https://doi.org/10.59132/geo/2021/1/47-53

Povzetek

Sončni višinomer je premalo uporabljen učni pripomoček. Z njim lahko s pomočjo terenskega dela vse leto učencem nazorno predstavljamo najtežje dosegljive cilje učnega načrta geografi je, povezane z vrtenjem Zemlje okoli osi (rotacijo) in kroženjem Zemlje okoli Sonca (revolucijo). Sončni višinomer lahko naredimo sami, saj je izdelava relativno enostavna in ne zahteva veliko časa, znanja in denarja. V prispevku sta obravnavani uporaba in izdelava sončnega višinomera, predstavljeni pa so tudi primeri nalog, ki bodo učencem in dijakom v pomoč pri doseganju učnih ciljev, povezanih s sončnim višinomerom in matematično geografijo.

Abstract

Solar Altimeter as a Tool for Teaching and Learning Geography

The solar altimeter is an underused teaching aid that can help students understand the most difficult geographic curriculum goals associated with the rotation of the Earth around the axis (rotation) and the Earth’s rotation around the Sun (revolution). The solar altimeter can be used in the fieldwork throughout the year. Teachers and students can make a solar altimeter ourselves, as it is relatively easy to make and does not require a lot of time, knowledge and money. The article discusses the use and manufacture of a solar altimeter. The article also provides examples of tasks that will help students achieve their learning goals related to the solar altimeter and mathematical geography.