Šolska knjižnica, tesno vpeta v mednarodni projekt štirih partnerstev

PDF članek

Izvleček

Šolska knjižnica poleg razpoložljivega gradiva nudi tudi prostor za razmišljanje, ustvarjanje in srečevanje svojih uporabnikov. V tem primeru za delovanje triletnega mednarodnega evropskega projekta Erasmus+ CS4E, Campus stellae for Europe. S povezovanjem dijakov, profesorjev in knjižničarke so se v prostorih knjižnice rodile zamisli, ki so, kot je predstavljeno v prispevku, vodile k množici različnih slikovnih, literarnih, avdio- in videoizdelkov, ki so se iztekli v neverjetno končno pustolovščino, na romanje po francoski poti španskega El Camina.

Abstract

School Library Closely Involved in an International Four-Partner Project

In addition to providing reading material, the library also provides a place to think, create, and meet with other users. In this case, it was used for the purposes of the three-year international European project “Erasmus+ CS4E, Campus Stellae for Europe”. By bringing together secondary school students, professors and the librarian, ideas were born in the library rooms, which have resulted in a multitude of different art, literary, audio and video products, presented in the article. The project ended in an incredible final adventure, a pilgrimage along the French Way to the Spanish El Camino.