Šolska knjižnica in učenje na daljavo

PDF članek

Izvleček

V prispevku je predstavljeno delo šolske knjižnice na Osnovni šoli Vide Pregarc v Ljubljani v času učenja na daljavo. Storitve in dejavnosti šolske knjižnice so se preselile v spletno okolje, kjer je bila oblikovana Arnesova spletna učilnica. Z uporabo spletnih strani in aplikacij so bile oblikovane dejavnosti in nabor spletnih povezav, s katerimi se je spletna šolska knjižnica vključevala v proces učenja na daljavo.

Abstract

School Library and Distance Education

The paper presents the work of the school library at the Vida Pregarc Primary School in Ljubljana during distance education. The services and activities of the school library have been moved online, where the Arnes virtual classroom was created. Using websites and applications, activities and links were designed with which the virtual school library became involved in the distance education process.