»Reformacija« kulturnega dne: izvedba projekta Rastem s knjigo

PDF članek

Izvleček

Na Osnovni šoli Milana Šuštaršiča v Ljubljani vsako leto sodelujemo pri nacionalnem projektu Rastem s knjigo. Letos smo ga obogatili z nastopom Boštjana Gorenca (soavtorja darilne knjige), obisk knjižnice pa ponovno nadgradili s spoznavanjem Cobissa, sBiblosa, poglobljenim branjem podarjene knjige pri pouku slovenščine. Za piko na i pa smo poskrbeli z izdelavo stripov in z njimi sodelovali na natečaju Živel strip, živela animacija! 23. Delo je potekalo v skupinah in individualno. Učenci so spoznali razliko med šolsko in splošno knjižnico. Spoznali so tudi Cobiss, sBiblos, zakonitosti stripa in pridobljene veščine uporabili pri praktičnem delu. Evalvacija je pokazala, da smo kulturni dan dobro načrtovali in izpeljali, cilji so bili doseženi.

Abstract

“Reformation” of the Cultural Day: Implementation of the “Growing Up with a Book” Project

Each year, we at the Milan Šuštaršič Primary School in Ljubljana collaborate on the national project “Rastem s knjigo/Growing Up with a Book”. This year, we enriched it with an appearance by Boštjan Gorenc (co-author of the gifted book), and again upgraded the visit to the library by learning about COBISS and sBiblos, and thoroughly reading the gifted book during Slovenian language class. To top it off, we made comics and entered into the contest Živel strip, živela animacija! 23/Long Live the Comic Book! Long Live Animation! 23. Work was carried out in groups and individually. Pupils learnt the difference between a school and public library. They also learnt about COBISS, sBiblos, the features of a comic book, and used these skills in the practical work. The evaluation has shown that the cultural day was planned and executed well, and that the objectives have been reached.