Razširjeni program na daljavo


Izvleček

Osnovna šola Franja Goloba Prevalje je ena izmed 19 šol v Sloveniji, ki že od leta 2018 sodeluje v celotnem programu poskusa »Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli«, ki ga izvaja Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Razširjeni program (RaP) je bil v času pouka na daljavo postavljen pred dodaten izziv. Na OŠ Franja Goloba Prevalje so se tega izziva lotili zelo resno in učencem ponudili pester program razširjenega programa tudi na daljavo. V članku so predstavljeni nekateri primeri tega.

Abstract

Extended Curriculum During Distance Education

The Franjo Golob Prevalje Primary School is one of the nineteen Slovenian schools participating in the entire scheme of the National Education Institute‘s pilot project Implementing Foreign Languages in the Compulsory Curriculum and Piloting the Extended Curriculum in Primary Schools since 2018. The challenge was even more difficult during distance education. The Franjo Golob Prevalje Primary School responded to the task very seriously and provided a diversified extended programme to students at that critical time. This article introduces several such activities.