Razlike med spoloma v pogostosti ukvarjanja z glasbo in umetnostjo: analiza reprezentativnega vzorca mladih v Sloveniji

PDF članek

Izvleček

V raziskavi smo preučili, ali med mladimi v Sloveniji obstajajo razlike v pogostosti ukvarjanja z glasbeno-umetniškimi dejavnostmi glede na spol. Analizirali smo nacionalni reprezentativni vzorec mladih v Sloveniji, starih od 14 do 29 let v letu 2018. V analizo smo zajeli zgolj šolajočo se mladino (N = 702), od tega je bilo 46,7 % deklet, povprečna starost je znašala 20,37 leta. Rezultati so pokazali, da razlike med spoloma v pogostosti ukvarjanja z glasbo/umetnostjo niso statistično pomembne (p > 0,05). Prispevek smo sklenili s prikazom rezultatov in priporočili za udeležence v izobraževanju.

Abstract

Gender Differences in Relation to Frequency of Music and Arts Participation: Analysis of representative Sample Among Slovenian Youth

of music and arts participation among youth in Slovenia. We analysed data from a nationally representative sample of young people in education, aged between 14 and 29 (N = 702), 46.7% of whom were female, and the mean age was 20.37. The results showed that gender differences in relation to the frequency of music and arts participation were statistically insignificant (p > 0.05). The article ends with the presentation of the results and further recommendations.