Primer obravnave neumetnostnega besedila – opis rastline

PDF članek

Izvleček

V prispevku predstavljam učno gradivo za obravnavo neumetnostnega gradiva pri uri slovenščine v 5. razredu. Namenjeno je neslovensko govorečim učencem začetnikom. Pripravila sem ga za bosansko govorečega dečka, ki je že drugo leto v Sloveniji. V gradivu je poudarek na razumevanju besedišča, osnove slovnice in začetek za pripravo govornega nastopa Opis rastline.

Abstract

Example of Discussing a Non-Literary Text – Description of a Plant

This paper presents teaching material for discussing non-literary material during a Slovenian Language lesson in the 5th grade. It is intended for non-Slovenian-speaking novice learners. It was prepared for a Bosnian-speaking boy, who has been living in Slovenia for two years. The material focuses on an understanding of the vocabulary and the basics of grammar, and on beginning to prepare an oral presentation entitled Description of a Plant.