Preventivne dejavnosti svetovalnih delavk na občinski ravni v okviru lokalne akcijske skupine

PDF članek

Povzetek

Škofjeloška Lokalna akcijska skupina je v šolskem letu 2017/18 obeleževala dvajseto obletnico delovanja. Članek predstavlja specifiko njenega dela v občini Škofja Loka ter zaznamovanje dvajsete obletnice delovanja. V članku so predstavljena tudi nekatera sporočila oziroma spoznanja sodelujočih zunanjih strokovnjakov ter možnosti za preventivno delovanje svetovalnih služb v okviru občinskih teles.

Abstract

Preventive Activities of Counsellors at the Municipal Level within a Local Action Group

The local action group Lokalna akcijska skupina in Škofja Loka commemorated its 20th anniversary in the 2017/18 school year. The article presents the specifics of its work in the Municipality of Škofja Loka and the commemoration of its 20th anniversary. The article also includes a few messages or realisations from the participating external experts, and possibilities for the preventive work of counselling services within municipal organisations.