Nove oblike nasilja v digitalni dobi

PDF članek

Povzetek

S tem ko se je velik del naše komunikacije preselil na splet, so se odprla vrata tudi novim oblikam nasilja. Za različne vrste nasilja, ki se dogaja v digitalnem svetu, danes uporabljamo izraz spletno nasilje (angl. cyberbullying). Spletno nasilje je široko in zahtevno področje, ki s tehnološkim razvojem in dostopnostjo pridobiva vedno nove oblike in razsežnosti. Najbolj ogrožena populacija so mladostniki, predvsem dekleta. V članku predstavljamo značilnosti spletnega nasilja, razliko med tradicionalnim in spletnim nasiljem, različne oblike spletnega nasilja, njene posledice in razširjenost. V zadnjem delu so priporočila, kako ravnati ob prepoznanem spletnem nasilju.

Abstract

New Forms of Violence in the Digital Age

The moving of a large part of our communication online opened the door to new forms of violence. The term used to describe different forms of violence happening in the digital world is cyberbullying. Cyberbullying is a broad and challenging area that continues to evolve with new technological advancements and accessibility, finding new forms in dimensions. The group most exposed to cyberbullying are young people, primarily girls. The article introduces the characteristics of cyberbullying, the difference between traditional and online violence, various forms of online violence, its consequences and extent. It concludes by giving recommendations on how to act when online violence is discovered.