Naš projekt

PDF članek

Izvleček

Prijateljstvo in projekt – dva pojma, ki lahko zgradita shemo, kjer se uspešno prepletajo načrtovanje, sodelovanje, dopolnjevanje, izmenjava idej in na koncu tudi uspešen zaključek. Učenci in učitelji so svojih uspehov vedno veseli, še zlasti če je delo naravnano tako, da vsak učenec ve, da je njegov prispevek droben kamenček v mozaiku, ki pripelje do zmagovalnega odra. Če pa se ob tem razvijajo še pozitivne osebnostne lastnosti, je uspeh toliko slajši in koristnejši.

Abstract

Our Project

Friendship and project – two concepts that can build a scheme which successfully intertwines planning, cooperation, supplementation, exchange of ideas and, finally, successful completion. Students and teachers are always glad when they succeed, especially if the nature of their work lets every student know that their contribution is a tiny pebble in the mosaic that leads to the winners podium. If positive character traits are being developed in the process, then their success is that much more sweet and beneficial.