Narobe svet – izdelava didaktičnih pripomočkov za prikaz optičnih preslikav

PDF članek

Povzetek

Kako učilnico spremeniti v ogromno camero obscuro in to nadgraditi z lečo? Kako izdelati model očesa, ki že po videzu spominja na pravega in s katerim lahko pokažemo tudi vpliv odprtosti zenice na globinsko ostrino? Kako z uporabo barvnih filtrov in aditivnega mešanja barv zastaviti uganko o poteku žarkov skozi zbiralno lečo?

Abstract

World Upside Down – Making Didactic Tools to Demonstrate Optical Mapping

How to turn a classroom into a huge camera obscura and upgrade this with a lens? How to make a model of the human eye that looks like the real one, and with it demonstrate the impact of the size of the pupil on the depth of field? How to solve the mystery of the passing of rays through a convex lens using colour filters and additive colour mixing?