Načini krepitve razvojne miselne naravnanosti pri učencih in dijakih

PDF članek

Izvleček

Učenci in dijaki z razvojno miselno naravnanostjo pogosteje sprašujejo po povratni informaciji, se bolj aktivno učijo in dlje časa vztrajajo pri učenju. Napake si razlagajo kot del učenja za razliko od učencev in dijakov s fiksno miselno naravnanostjo, ki si napake razlagajo kot dokaz nesposobnosti. V članku predstavimo slovenska gradiva za samoizobraževanje, s katerimi se lahko učitelji naučijo spodbujati razvojno miselno naravnanost pri dijakih in učencih. Gradiva vsebujejo tudi pripravljene dejavnosti za neposredno uporabo v učilnici.

Abstract

Ways to Foster Growth Mindset in Students

Students with a developmental mindset are more likely to ask for feedback, learn more actively and persist longer. They interpret mistakes as part of learning, unlike students with a fixed mindset who interpret mistakes as evidence of incompetence. This article introduces Slovenian self-study materials that teachers can use to learn how to foster a developmental mindset in their students. The materials also contain ready-to-use activities for direct use in the classroom.