Miti in dejstva o beguncih in »begunski krizi«

PDF članek

https://doi.org/10.59132/geo/2018/3/26-34

Povzetek

Begunci in migranti so v Evropi v zadnjem obdobju postali osrednje politično vprašanje. Slabo razumevanje problematike, ki pogosto sloni na nepopolnih ali celo popolnoma napačnih informacijah, je botrovalo nastanku številnih poenostavljenih in napačnih predstav in razlag o tem, kdo so ljudje, ki prihajajo, in zakaj prihajajo. V članku so predstavljena nekatera dejstva, ki prispevajo k celoviti in kompleksni obravnavi problematike prisilnih migracij, beguncev in prosilcev za azil.

Abstract

Myths and Facts about Refugees and the Refugee Crisis

Refugees and migrants have lately become the central political issue in Europe. A poor understanding of this topic often resulting from incomplete or even entirely false information has created a number of simplified misconceptions and explanations about who the people arriving are and why they come. The article reveals some of the facts contributing to a comprehensive and complex consideration of the problem of forced migration, refugees and asylum seekers.