Metamorfne kamnine

PDF članek

https://doi.org/10.59132/geo/2020/3/26-29

Povzetek

V prispevku so kratko razloženi procesi preobrazbe (metamorfoze) kamnin v skupino t. i. metamorfnih ali preobražbenih kamnin in njihove ključne značilnosti ter razdelitev.

Abstract

Metamorphic rocks

The paper briefl y explains the processes of the metamorphism of rocks into the group of the so-called metamorphic rocks, their key characteristics, and their classification.