KEKec iz Trbovelj

PDF članek

Izvleček

V prispevku avtorica predstavi svoje delo šolske knjižničarke. Posebnost njenega dela je v tem, da je edina knjižničarka v knjižnici na dveh šolah – v osnovni šoli in gimnaziji. Tehnično gledano je delo v obeh knjižnicah zelo podobno, vendar so uporabniki tisti, zaradi katerih se zelo razlikuje. Izziv knjižničarki predstavlja tudi hiter preskok od skoraj odraslih najstnikov k osnovnošolskim otrokom v istem dnevu.

Abstract

KEKec from Trbovlje

In the article, the author presents her job as a school librarian. Her job is special in the fact that she is the only librarian in the library of two schools – the primary school and the general secondary school. Technically speaking, the work in both libraries is very similar, however, the users make her work very different. The librarian also finds it a challenge having to adapt quickly from almost adult teenagers to primary school children over the course of a single day.