Kaj nam o motivaciji in odnosu učencev do (učenja) naravoslovnih predmetov sporočata mednarodni raziskavi TIMSS 2015 in PISA 2015?

PDF članek

What Can We Learn about the Motivation and Attitude of Pupils towards (Learning) Science Subjects from the International Surveys TIMSS 2015 and PISA 2015?

https://doi.org/10.59132/viz/2017/4/34-41